:

Hur kan vi återvinna mer?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan vi återvinna mer?
  2. Hur mycket matavfall återvinns?
  3. Hur många kilo hushållssopor lämnar varje svensk in per år?
  4. Kan man återvinna hushållspapper?
  5. Kan man lägga blommor i matavfall?
  6. Hur stor del av våra sopor kan återanvändas?

Hur kan vi återvinna mer?

På kommunernas bemannade återvinningscentraler kan hushåll, och ibland även mindre företag, lämna grovavfall, el-avfall och farligt avfall. Mängden avfall till de kommunala återvinningscentralerna ökar stadigt liksom möjligheter till materialåtervinning och behandling av en mängd olika material.

Hur mycket matavfall återvinns?

De nationella miljömålen innebär att senast år 2018 ska minst 50 procent av matavfallet sorteras från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara. Och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara.

Hur många kilo hushållssopor lämnar varje svensk in per år?

Avfall från hushållen Mängden avfall per person från hushållen har ökat mellan 20, från 430 kilogram per person till cirka 440 kilogram per person (icke-farligt och farligt avfall sammantaget). Mellan 20 skedde ingen ökning av hushållsavfall per person.

Kan man återvinna hushållspapper?

Hushållspapper (färgat eller mönstrat) sorteras som brännbart (soppåsen) ENERGIUTVINNING Soppåsen innehåller skräpet som blir kvar när du sorterat ut farligt avfall, elavfall, grovsopor, förpackningar och tidningar. Innehållet i soppåsen kan nu energiutvinnas genom förbränning.

Kan man lägga blommor i matavfall?

I Gröna påsen får endast matavfall slängas. Det vill säga allt som du kan äta. Det går bra att slänga dina snittblommor i hushållssoporna.

Hur stor del av våra sopor kan återanvändas?

Från hushållen samlas 48 750 ton förpackningar in och skickas till återvinning. Av dem blir 21 940 ton till ny plast. Det innebär att 45 procent av förpackningarna som hushållen samlar in blir återvunna.