:

Hur många utbildningar finns det i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många utbildningar finns det i Sverige?
  2. Hur fungerar distansutbildning?
  3. Hur många Högskoleprogram finns det?
  4. Hur många högskoleutbildningar finns det?
  5. Hur många har universitetsutbildning i Sverige?

Hur många utbildningar finns det i Sverige?

Här hittar du information om över 30 000 utbildningar och 1000 skolor inom flera olika segment och kategorier.

Hur fungerar distansutbildning?

Distansundervisning definieras i skollagen som interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i både rum och tid. Vid distansundervisning finns det inget krav på att det ska finnas en handledare eller lärare fysiskt närvarande när undervisningen bedrivs.

Hur många Högskoleprogram finns det?

Inom gymnasieskolan finns 18 nationella gymnasieprogram: sex högskoleförberedande program och 12 yrkesprogram. Det finns också sex riksrekryterande gymnasieprogram och fyra introduktionsprogram.

Hur många högskoleutbildningar finns det?

Utbildningsprogram som leder till sådana yrken (till exempel läkare och arkitekt) leder till en yrkesexamen. Du kan inte få en yrkesexamen genom att läsa fristående kurser. Det finns drygt 40 olika yrkesexamina.

Hur många har universitetsutbildning i Sverige?

Knappt 1,4 miljoner högutbildade i Sverige Av befolkningen i åldern 25–64 år har 42 procent någon form av eftergymnasial utbildning. En dryg fjärdedel, 27 procent, har minst treårig eftergymnasial utbildning, vilket motsvarar personer.