:

Varför måste man lära sig svenska i Finland?

Innehållsförteckning:

  1. Varför måste man lära sig svenska i Finland?
  2. Hur blir barn flerspråkiga?
  3. Varför är det viktigt att lära sig språk?
  4. När blev svenska obligatoriskt i Finland?
  5. På vilket sätt tänker du kring barns språk som meningsskapande i aktiviteten?
  6. Vad innebär det för dig att kunna ett språk?
  7. Hur många svenskspråkiga finns det i Finland?

Varför måste man lära sig svenska i Finland?

Att lära sig svenska i Finland är en mångfacetterad helhet. Beroende på var i landet du bor kanske du aldrig kommer i kontakt med svenskan. På frågan om varför vi läser svenska hänvisas det ofta till landets tvåspråkighet, vår gemensamma historia med Sverige och vikten av det nordiska samarbetet.

Hur blir barn flerspråkiga?

När barnet börjar förskolan, börjar han eller hon använda och utveckla det nya språket innan barnets första språk är fullt utvecklat. Ett barns första språkutveckling sker mellan 18 och 36 månader och ett flerspråkigt barn som har börjat förskolan vid cirka ett års ålder har då börjat möta ytterligare ett språk.

Varför är det viktigt att lära sig språk?

Språkkunskaper är en förutsättning för hållbar utveckling på alla områden - ekonomi, ekologi, jämställdhet, fred, med flera. Goda kunskaper i stora språk behövs vid förhandlingsborden, och den som dessutom kan samtala förtroligt på något ytterligare språk har chans att påverka på djupet.

När blev svenska obligatoriskt i Finland?

Det handlar om varför och hur det svenska språket blev ett obligatoriskt ämne i grundskolan 1968.

På vilket sätt tänker du kring barns språk som meningsskapande i aktiviteten?

Lindö (2009) menar att språklekar kan göra att barn upplever ett meningsskapande. Detta kan till exempel innefatta olika former av lyssnandelekar där barnen få lyssna på olika ljud och försöka identifiera dem. Ett annat sätt att leka med språket kan vara att rimma, vilket många barn ser som lustfyllt.

Vad innebär det för dig att kunna ett språk?

Det är att förstå språkliga strukturer och att reflektera över hur likt eller olikt språket är andra språk du kan eller känner till. Det är att hitta mönster och att kunna benämna, jämföra och analysera språkliga fenomen.

Hur många svenskspråkiga finns det i Finland?

Ungefär 87 procent av finländarna har finska som modersmål och ungefär fem procent, ca 290 000 personer, har svenska som modersmål. Svenska talas mest på Finlands väst- och sydkust. I vissa kommuner kan svenskan t.o.m. vara vanligare än finskan.