:

Hur skyddar man äppelträd?

Innehållsförteckning:

  1. Hur skyddar man äppelträd?
  2. Hur skyddar man äppelträd mot älg?
  3. Hur kan man skrämma bort älgar?
  4. När ska man sätta upp Feromonfälla?
  5. Varför ruttnar äpplen inifrån?
  6. Hur övervintrar Rönnbärsmal?

Hur skyddar man äppelträd?

Gör så här för att vinterskydda dina träd:

  1. Rulla en plastspiral runt stammen. Det är viktigt att spiralen skyddar stammens bas eftersom åkersorken äter barken vid markytan.
  2. Placera ett minst 1,5 m högt metallnät runt trädet som skydd mot harar.
  3. Packa snön runt stammen under vintern.

Hur skyddar man äppelträd mot älg?

Har man besök av större djur som rådjur och älgar är det effektivaste sättet att hägna in gården eller området. Galler runt träden förhindrar att de gnuggar sina horn mot unga trädstammar och förstör barken.

Hur kan man skrämma bort älgar?

Placera ut pinnar i din trädgård som har hjorthornsolja på sig, eller häng upp avlagda trasor eller liknande. Älgen tycker att hjorthorn luktar avskräckande. Kanske så pass att den bestämmer sig för att hålla sig undan.

När ska man sätta upp Feromonfälla?

Feromonfällan hängs upp i ett träd strax efter blomningen. Häng inte upp flera fällor i ett träd. Fällorna består av ett deltahus, limskiva och feromonkapsel (gummituta). En förpackning innehåller ett deltahus, fyra limskivor och fyra feromonkapslar.

Varför ruttnar äpplen inifrån?

Vad beror det på? Svar: Det som drabbat dina äpplen kallas bland skånska fruktodlare för mösk, eller inre fysiologisk nedbrytning. Det är en s k kalciumrelaterad sjukdom och alltså brist på kalcium under utvecklingen. Särskilt storfruktiga sorter som Signe Tillisch kan drabbas.

Hur övervintrar Rönnbärsmal?

Efter 5 veckor ungefär lämnar de köttröda larverna med brunt huvud äpplet genom att spinna en tråd ner på marken där de spinner en puppa under en jordkoka i marken. Där övervintrar den tills den kläcks på nästa års försommar och allt börjar om från början.