:

Vad är skillnaden mellan verklig bild och skenbild?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är skillnaden mellan verklig bild och skenbild?
  2. Vilka av linserna nedan är konvexa?
  3. Vilken spegel förstorar?
  4. Hur blir bilden i en konvex lins?
  5. Hur mäter man brännpunkten?

Vad är skillnaden mellan verklig bild och skenbild?

En verklig bild kan fångas upp på en skärm, medan en skenbild inte kan det. Om du tittar på en fisk i vatten så ser ut att vara närmare vattenytan än vad den är. Försök att förklara detta genom att rita en bild. Ögat blir lurat eftersom ljuset bryts i vattenytan.

Vilka av linserna nedan är konvexa?

Vilka av linserna nedan är konvexa? De konvexa linserna är: A, C och E. 11. Bilden visar hur några ljustrålar träffar en vattenyta underifrån.

Vilken spegel förstorar?

En konkav spegel är en spegel som buktar inåt, likt en sked. Om en spegel är konkav kan två saker hända. Den förstorar eller vänder din spegelbild upp och ner.

Hur blir bilden i en konvex lins?

En konvex lins samlar parallellt ljus, från ett objekt, och bryter det in i fokus. Ett sådant fokus kan vara gula fläcken i ögat, dit ljuset samlats av ögats lins. Beroende på avståndet till ett föremål kan ögats lins ändra form och på så sätt få ett annat fokus. Konvexa linser korrigerar översynthet.

Hur mäter man brännpunkten?

Avståndet mellan linsen och brännpunkten är brännvidden. Byter vi från en konvex till en konkav lins, så sprider vi ljusstrålarna istället. Då samlas de inte i en punkt på andra sidan, men vi kan dra ut tänkta linjer, bakåt genom linsen, och se var de linjerna möts. Den här punkten kallas också brännpunkt.