:

Vad kan vi göra för att rädda Östersjön?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kan vi göra för att rädda Östersjön?
 2. Vad är det som förorenar Östersjön?
 3. Hur kan man minska överfisket?
 4. Hur kan man göra fisket mer hållbart?
 5. Hur kan man lösa problemen i Östersjön?

Vad kan vi göra för att rädda Östersjön?

Fyra år och åtta åtgärder för Östersjön

 • Minska övergödningen. Forskning visar att jordbruket är den viktigaste källan till vattenburet kväve och fosfor som når havet. ...
 • Begränsa farliga ämnen. Riskbedömningen och kemikalielagstiftningen håller inte jämna steg. ...
 • Fiska hållbart. ...
 • Skydda marina ekosystem.

Vad är det som förorenar Östersjön?

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Avrinningsområdet består av nio länder med totalt 90 miljoner människor. I länderna finns industrier, jordbruksmarker och skogsbruk. Härifrån tar vattendragen med sig stora mängder föroreningar och gifter som till slut hamnar i havet.

Hur kan man minska överfisket?

Bestånden av fisk har minskat dramatiskt i Västerhavet och Östersjön under de senaste 100 åren, och överfiske anses i de flesta fall vara den största orsaken. Genom att samarbeta mellan länder och sätta upp regler för fisket försöker fiskeförvaltningen få till ett långsiktigt hållbart fiske.

Hur kan man göra fisket mer hållbart?

Därför föreslår vi följande åtgärder:

 1. Minska fiskekvoterna. ...
 2. Inför kamerakontroller. ...
 3. Större mångfald av fiskar. ...
 4. Mer hållbart vattenbruk. ...
 5. Beståndsbedöm insjöfisk. ...
 6. Spåra fisken. ...
 7. Fler marina skyddsområden. ...
 8. Klas Balkow.

Hur kan man lösa problemen i Östersjön?

Respektera fågelskyddsområden och stör inte häckande fåglar. WWF arbetar för att skydda Östersjön från överfiske, stoppa övergödningen, stoppa farliga utsläpp av miljögifter, skapa säkrare sjöfart och minska oljeutsläpp. Bli Marinfadder – för livet i haven! Bli Marinfadder – för livet i haven!