:

Hur räknar man ut MTBF?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar man ut MTBF?
 2. Vad betyder MTBF?
 3. Vad är teknisk tillgänglighet?
 4. Hur räknar man ut tillgänglighet?
 5. Hur räknar man ut tak värde?
 6. Hur beräknar man kapacitet?
 7. Vad är TAK värde?
 8. Hur räknar man ut produktionseffektivitet?
 9. Hur räknar man ut Takttid?
 10. Vad är en tak?

Hur räknar man ut MTBF?

Mean Time Between Failures, Medeltid mellan fel) används för att ange medeltiden mellan fel på ex. hårddiskar i en dator eller för elkraftkomponenter. Högre värden är bättre då de anger en längre felfri tid. MTBF = MTTF (Mean Time to Failure, Medeltid till fel) + MTTR (Mean Time to repair, Reparationstid).

Vad betyder MTBF?

Mean Time Between Failures (medeltid mellan fel, M T B F) och Mean Time To Repair (medeltid för reparation, M T T R) är två viktiga nyckeltal inom underhåll.

Vad är teknisk tillgänglighet?

Teknisk tillgänglighet är det nyckeltal som beskriver huruvida verksamhetens utrustning lever upp till sina förväntningar och är idag ett av de vanligaste nyckeltalen som används inom industrisektorn.

Hur räknar man ut tillgänglighet?

Nedan visas hur dessa beräknas.

 1. Tillgänglighet = Drifttid / Planerad produktionstid.
 2. Prestanda = Ideal cykeltid / Verklig cykeltid eller.
 3. Prestanda = Verklig tillverkningshastighet / Ideal tillverkningshastighet.
 4. Kvalitet = Godkända enheter / Totalt antal enheter. ...
 5. OEE = Tillgänglighet x Prestanda x Kvalitet.

Hur räknar man ut tak värde?

Exempel: Tillgängligheten är 90 %, Anläggningsutnyttjandet är 95 % och Kvalitetsutbytet är 99,9 %. Detta ger ett TAK-värde på 85,4 % (90 * 95 * 99,9 = 85,4).

Hur beräknar man kapacitet?

OEE = Producerad godkänd mängd / teknisk maximal mängd 60 godkända bitar på ett 8-timmars skift när man i full hastighet kan producera 10 i timmen ger ett OEE på 75 procent (60 / (10x8) = 60 / 80 = 0,75).

Vad är TAK värde?

TAK (eller på engelska OEE) är ett mått på en utrustnings effektivitet. I sin enklaste form kan TAK-värdet beräknas genom att jämföra en maskins verkliga produktion under en viss tidsperiod med den teoretiskt möjliga produktionen under samma period.

Hur räknar man ut produktionseffektivitet?

För att operatörerna ska veta om processen utnyttjar hela kapaciteten i en process presenterar verktyget ett mått på produktionseffektiviteten, TAK. TAK beräknas som multiplikation mellan Tillgänglighet, Anläggningsutbyte och Kvalitetsutbyte.

Hur räknar man ut Takttid?

Takttiden är tiden som är tillgänglig per dag för produktion dividerat med den normala efterfrågan. Exempel, om vi har 6 timmar tillgängligt per dag för produktion och en genomsnittlig efterfrågan på 60 artiklar ska vi producera en produkt var sjätte minut.

Vad är en tak?

TAK (Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande, Kvalitet) eller som det heter på engelska OEE (Overall Equipment Effectiveness) är ett enkelt, praktiskt och kraftfullt nyckeltal för att övervaka och förbättra effektiviteten i dina tillverkningsprocesser (maskiner, celler, linjer, fabriker).