:

Vad är ett Orkidebarn?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett Orkidebarn?
 2. Är det bra att vara känslig?
 3. Varför är man högkänslig?
 4. Hur kan man bli mindre känslig?
 5. Varför är jag så känslig?
 6. Vad gör man om man är högkänslig?

Vad är ett Orkidebarn?

Orkidébarn. Ordet maskrosbarn dök upp på 1980-talet, som benämning på psykiskt robusta barn som klarar sig bra trots svåra omständigheter. I våras hade Svenska Dagbladet en artikelserie om maskrosbarnens motsats, orkidébarnen: ”extra känsliga personer som reagerar starkare än andra – både på stress och på stöd.”

Är det bra att vara känslig?

– Högkänsliga personer har ett rikt inre liv, vilket gör dem kreativa. De känner allting starkare och upplever stor njutning genom natur, konst, musik och sex, säger Ilse Sand. En högkänslig person är generellt sett en god lyssnare och har lätt att leva sig in i andra människors känslor.

Varför är man högkänslig?

Högkänslighet står i centrum för föreställningar om att känna mer, bearbeta information djupare än andra samt vara mer socialt inkännande och eftertänksam än den genomsnittliga personen.

Hur kan man bli mindre känslig?

Tips till högkänsliga

 1. Acceptera dig själv. Du har en speciell personlighet och måste lära dig att leva med den, njuta av den, vårda den och sluta försöka bli som alla andra.
 2. Lägg ner att ”alla måste förstå mig”. ...
 3. Njut av din begåvning. ...
 4. Hitta dina likar. ...
 5. Börja skräddarsy ett liv som passar dig.

Varför är jag så känslig?

Begreppet myntades på 1990-talet av den amerikanska psykologen Elaine Aron. Hon beskriver HSP som att man har en så låg tröskel för sinnesintryck, att det påverkar hela livet – och att känsligheten kan vara både bra och dålig. Enligt Elaine Aron är så mycket som var femte person högkänslig.

Vad gör man om man är högkänslig?

Högkänsliga människor behövs, människor som inte kan låta bli att känna efter. Som vågar leva autentiskt utifrån det vetenskapliga faktum att känna är att veta, och att empati är en strategi, säger Petra Dokken.