:

Vad menas med kärnfamilj?

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med kärnfamilj?
  2. Vad är en familj?
  3. Vad är en dysfunktionell familj?
  4. Vilka är ens familj?
  5. Hur många personer per hushåll?

Vad menas med kärnfamilj?

En man och en kvinna som har gemensamma barn kallas ibland kärnfamilj. En annan familjeform är att flera av medlemmarna i familjen inte har genetiska eller juridiska band till varandra. Som att en förälder efter en separation har flyttat ihop med en ny partner som kanske också har barn.

Vad är en familj?

I en allmän kontext är en familj en grupp människor som förenas genom blodsband, äktenskap, partnerskap, syskonskap eller samboförhållande. Den närmaste familjen kan bestå av makar, föräldrar, barn och syskon.

Vad är en dysfunktionell familj?

I dysfunktionella familjer har barnet inga sunda förebilder och identifierar sig med förövaren eller offret eller både och, beroende på situation. Barnet blir inte älskat för sin egen skull utan får blidka sina föräldrar/omgivning för att få någon form av bekräftelse. Barnet lever och agerar som de vuxna gör.

Vilka är ens familj?

I en allmän kontext är en familj en grupp människor som förenas genom blodsband, äktenskap, partnerskap, syskonskap eller samboförhållande. Den närmaste familjen kan bestå av makar, föräldrar, barn och syskon.

Hur många personer per hushåll?

Vid 1945 års bostadsräkning uppgick antalet boende per hushåll till 3,2 personer. År 1990 var siffran nere i 2,1 personer per hushåll. Men därefter har utvecklingen mot allt mindre hushåll upphört och nu är det i genomsnitt 2,2 personer per hushåll i Sverige.