:

Vad betyder koncernspråk?

Innehållsförteckning:

  1. Vad betyder koncernspråk?
  2. Hur engelska påverkar vårt sätt att kommunicera i Skandinavien?
  3. Vilka företag har engelska som koncernspråk?
  4. Hur bra förstår vi varandra i Skandinavien?
  5. På vilka sätt används engelskan i Sverige?
  6. Vad är en busunge?

Vad betyder koncernspråk?

Koncernspråk är det språk som används inom en företagskoncern, särskilt för dokument som sprids inom koncernen. Vad som används som talspråk kan vara mer flexibelt. Uttrycket används även om helt vanliga företag som inte är del av en större koncern.

Hur engelska påverkar vårt sätt att kommunicera i Skandinavien?

Om engelskan blir det enda språk som används på högre utbildningar är det möjligt att de skandinaviska språken blir svåra att använda i vissa sammanhang. När läkare, ekonomer och IT-tekniker möts är det inte säkert att de kan tala svenska med varandra, eftersom de har fått hela sin utbildning på engelska.

Vilka företag har engelska som koncernspråk?

Ett företag som sedan länge har engelska som koncernspråk är Volvo Car Corporation, som ägs av Ford Motor Company. Car Corporation upplever användandet av engelska, och hur de upplever att det påverkar organisationen.

Hur bra förstår vi varandra i Skandinavien?

Hur bra förstår vi varandra? Undersökningar av den skandinaviska språkförståelsen visar dels att alla som talar skandinaviska språk inte förstår varandra lika bra, dels att det är skillnad på förståelse i tal och skrift. De flesta har lättare att förstå de andra skandinaviska språken i skrift.

På vilka sätt används engelskan i Sverige?

För många svenskar fungerar engelskan i praktiken som ett andraspråk. Engelskan är ett obligatoriskt skolspråk från tidiga år, och de flesta svenskar har mer eller mindre daglig kontakt med språket, som ständigt syns och hörs i reklam, spel och medier i Sverige.

Vad är en busunge?

Busunge betyder ungefär detsamma som rackarunge.