:

Vad är viktigt inom service?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är viktigt inom service?
 2. Vill du ge ett exempel på en situation då du påvisat att du givit god kundservice?
 3. Hur ska man hantera en missnöjd kund?
 4. Hur skapar man en upplevelse för kunden?
 5. Kan du kortfattat beskriva vad god service innebär för dig *?
 6. Hur börjar du för att reda ut en kunds missnöjdhet?

Vad är viktigt inom service?

Bra service är bland annat att vara lyhörd för kundens behoiv, ha respekt för kunden och för företaget. Man ska ge ärliga och raka kundbesked samt snabba enkla svar. Anpassning utifrån önskemål, stötta med rådgivning, vägledning och att vara tillgänglig.

Vill du ge ett exempel på en situation då du påvisat att du givit god kundservice?

Bra kundservice handlar om att lyssna noga på kunderna och uppfylla deras behov och önskemål. Om företaget inte hela tiden håller utkik efter chanser att förbättra sin kundservice så kommer relationen att stagnera....Så här gör du:

 • Var personlig. ...
 • Var tillgänglig. ...
 • Betjäna kunderna. ...
 • Skapa gruppgemenskap.

Hur ska man hantera en missnöjd kund?

Så här kommer våra 6 bästa tips för hur du hjälper en irriterad och missnöjd kund på bästa sätt.

 1. Behåll lugnet. Att känslor smittar är ingen hemlighet. ...
 2. Låt kunden ventilera. ...
 3. Visa medkänsla och engagemang. ...
 4. Fråga vad du kan göra. ...
 5. Gå till botten med problemet och informera internt. ...
 6. Följ upp och ge extra uppmärksamhet.

Hur skapar man en upplevelse för kunden?

Vad som ska kännetecken er kundupplevelse är en viktig del i er kundupplevelsestrategi.

 1. Gör det enkelt att vara kund till er. ...
 2. Ställ frågor och lyssna på kunden. ...
 3. Var tydlig med vad medarbetarna får göra för att hjälpa kunderna och att lösa eventuella problem och kundklagomål. ...
 4. Tänk på kundens känslor.

Kan du kortfattat beskriva vad god service innebär för dig *?

God service för mig är att vara lyhörd och visa respekt för kundens behov kombinerat med hög flexibilitet. Kunden ska känna tilltro till att vi snabbt löser deras problem och att de är trygga med vår insats.

Hur börjar du för att reda ut en kunds missnöjdhet?

 • Steg 1 - Låt kunden ventilera sin ilska och sitt problem. ...
 • Steg 2 – Visa att du är på kundens sida. ...
 • Steg 3 – Tala om för kunden exakt vad du kommer att göra åt problemet. ...
 • Steg 4 – Agera snabbt. ...
 • Steg 5 - Kontakta kunden och förklara hur problemet har blivit löst. ...
 • Tips.