:

Kan man göra någon statslös?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man göra någon statslös?
  2. Vad är statslösa barn?
  3. Vem är statslös?
  4. Vem är papperslös?
  5. Kan statslösa utvisas?

Kan man göra någon statslös?

Svensk lagstiftning Den som har ett svenskt medborgarskap kan inte bli av med det om han eller hon därigenom skulle bli statslös. Det följer av Regeringsformen att sådana beslut inte får förekomma (förbud mot så kallad expatriering).

Vad är statslösa barn?

(Barnet behöver inte ha permanent uppehållstillstånd om barnet har bott i Sverige i fem år utan uppehåll, eller under sammanlagt tio år och har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande, på anknytning, på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter eller på grund ...

Vem är statslös?

Med begreppet statslöshet menas personer som inte betraktas som medborgare av någon stat. En statslös person räknas inte in under någon stats lagar och saknar därmed ett nationellt skydd av en stat.

Vem är papperslös?

Att vara papperslös betecknar människor - i alla åldrar - som vistas, arbetar eller studerar i Sverige utan giltiga tillstånd. Ett alternativt begrepp är irreguljär migrant, vilket betecknar människor som saknar rättslig status i ett genomrese- eller värdland.

Kan statslösa utvisas?

Den osäkerhet coronakrisen skapat har redan länge varit välbekant för de statslösa i Sverige. De som fått avslag på sin asylansökan men inte kan utvisas eftersom inget land tar emot dem.