:

Hur mycket aluminium återvinns i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket aluminium återvinns i Sverige?
  2. Hur dåligt är aluminium för miljön?
  3. Hur stor energianvändning krävs för att återvinna aluminium?
  4. Var återvinns aluminium?
  5. Hur många procent aluminium återvinns?

Hur mycket aluminium återvinns i Sverige?

I Sverige utvinns 130 000 ton aluminium varje år och 60 000 ton återvinns.

Hur dåligt är aluminium för miljön?

Miljöproblem med aluminiumframställning: Mycket av den bauxit som man bryter finns 5-10 meter under jorden i regnskogsområden (t ex Latinamerika och Centralafrika). Det innebär att regnskogen måste huggas ner vid brytning av malmen. Slaggen från brytningen är giftig och kan förorena mark och vatten.

Hur stor energianvändning krävs för att återvinna aluminium?

Totalt krävs nästan 10 000 kWh fossilbränsle och dessutom nära 19 000 kWh elkraft för att framställa ett ton aluminium.

Var återvinns aluminium?

Vid omsmältning av insamlade stålförpackningar sparas 75 procent av energin som behövs för att framställa stål från järnmalm. Aluminium smälts ned och gjuts till aluminiumtackor som används som ny råvara för till exempelvis motordelar. Metallen kan användas om och om igen och hela 95 procent av energin sparas.

Hur många procent aluminium återvinns?

Aluminium är 100 procent återvinningsbart utan att förlora sina ursprungliga egenskaper. Omkring 75 procent av allt aluminium som någonsin har producerats är fortfarande i bruk. Vid återvinning av aluminium går det bara åt 5 procent av den energi som förbrukas vid framställning av primäraluminium.