:

Kan man skriva bort sambolagen?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man skriva bort sambolagen?
  2. Vad händer om man avtalar bort sambolagen?
  3. När slutar sambolagen att gälla?
  4. Vad ingår i Samboegendomen?
  5. Kan någon annan än makarna själva väcka talan om äktenskapsskillnad?
  6. På vilket sätt kan sambolagen innehålla fallgropar?
  7. Måste jag ta hand om min sambos barn?

Kan man skriva bort sambolagen?

Sambolagen och samboavtal Sambolagen är en dispositiv. Detta betyder att den kan avtalas bort. Det går att avtala om att sambolagens regler om bodelning inte ska gälla (sambolagen 9 §). Detta gör man genom ett samboavtal.

Vad händer om man avtalar bort sambolagen?

Ja, det är möjligt att med hjälp av ett samboavtal avtala bort sambolagen. Detta bör man göra om man inte önskar dela värdet på bostaden och möblerna 50/50 vid en eventuell separation.

När slutar sambolagen att gälla?

Enligt 2 § sambolagen upphör ett samboförhållande om samborna eller någon av samborna ingår äktenskap, om samborna flyttar isär och om någon av samborna avlider. Om samboförhållandet upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap ska bodelning ske ifall någon av samborna begär det, detta står i 8 § sambolagen.

Vad ingår i Samboegendomen?

Samboegendom är dels en bostad (fastighet eller bostadsrätt) som har köpts inför eller under samboförhållandet med avsikten att den ska vara sambornas gemensamma bostad, dels möbler och övrigt bohag som är köpt för att samborna gemensamt ska använda det.

Kan någon annan än makarna själva väcka talan om äktenskapsskillnad?

Denna skall föregås av betänketid, om båda makarna begär det eller om någon av dem varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad. 2 § Vill bara en av makarna att äktenskapet skall upplösas, har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid.

På vilket sätt kan sambolagen innehålla fallgropar?

Du kan förlora alla prylar (nästan) Om ni flyttar isär upphör samboförhållandet att gälla. Då kan de saker som köpts till hushållet komma att delas upp er emellan. Det kan innebär att tavlor och dyra möbler tillfaller båda – trots att du själv har köpt dem.

Måste jag ta hand om min sambos barn?

Det är barnets föräldrar, främst vårdnadshavaren, som har ansvar för barnet. Du som sambo har alltså inget juridisk ansvar gentemot barnet förutom det du frivilligt tar på dig. Skulle er nuvarande situation ändras skulle en eventuell underhållsskyldighet kunna uppstå för din del.