:

Hur mycket är 100 bar?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket är 100 bar?
  2. Vad betyder PSI på svenska?
  3. Hur mycket är 2 bar i kilo?
  4. Hur många bar är pn10?
  5. Hur mycket är 2.4 bar?
  6. Hur många kg är 3 bar?
  7. Hur mycket är 5 bar?

Hur mycket är 100 bar?

Barer till Megapascal

1 Barer = 0.1 Megapascal10 Barer = 1 Megapascal
4 Barer = 0.4 Megapascal40 Barer = 4 Megapascal
5 Barer = 0.5 Megapascal50 Barer = 5 Megapascal
6 Barer = 0.6 Megapascal100 Barer = 10 Megapascal
7 Barer = 0.7 Megapascal250 Barer = 25 Megapascal

Vad betyder PSI på svenska?

psi, akronym för pound force per square inch, lbf/in2, är en tryckenhet som främst används i USA.

Hur mycket är 2 bar i kilo?

1 bar är också en intuitivt lättfattlig enhet när det gäller tryck i dessa sammanhang, genom att 1 bar överslagsmässigt motsvarar trycket av vikten 1 kg/cm².

Hur många bar är pn10?

Baren är tryckenhet och 1 bar motsvarar 14,5 psi eller 100 kilopascals (kPa). Enheten för PN markerad av Kina för mer än 10 år sedan är Mpa, och nu är det i grunden Unit. Faktum är att de två enheterna har använts fram till idag, men tryckskillnaden är upp till 10 gånger, dvs PN1. 0Mpa = PN10Bar.

Hur mycket är 2.4 bar?

Tryckomvandlingstabell

bar1.62.4
kpa160240
lb/in2(psi)2335
kg/cm21.62.4

Hur många kg är 3 bar?

1 bar =0,981 kg/cm2 eller om det var tvärtom.. enheten bar används enbart för att den är "nästan lika" gamla enheter som kg/cm2.. 1bar är annars samma sak som 100 kilopascal (kpa) vilket numerä är det rätta.. fast pascal är en sån jämrans liten enhet (1 newton per kvadratmeter..)

Hur mycket är 5 bar?

Bar (Metrisk), tryck Bar, enhet för tryck definierad som 100 kPa. Enheten är vanlig inom meteorologin eftersom 1 bar är ungefär lika med lufttrycket vid havsytan (± 5%).