:

Vad är den miljömässiga dimensionen?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är den miljömässiga dimensionen?
  2. Var är hållbarhet?
  3. Vad är miljö och hållbarhet?
  4. Vad innebär de tre dimensionerna?
  5. Vad är skillnaden mellan miljö och klimatfrågor?

Vad är den miljömässiga dimensionen?

Den ekologiska, miljömässiga, dimensionen är basen och ramen för mänskliga aktiviteter. Jorden, dess atmosfärs och ekosystems förmåga att härbärgera mänskliga aktiviteter är den kritiska faktorn för mänsklighetens möjligheter att överleva. Klimatförändringarna är den nu helt avgörande miljöfrågan.

Var är hållbarhet?

Enligt FN:s definition är hållbar utveckling ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Vad är miljö och hållbarhet?

Den handlar om jordens ekosystem och att långsiktigt behålla dess önskade funktioner: naturresurser till produktion av mat och energi, tillhandahållande av rent vatten, klimatreglering och rekreation. Klimatförändringar påverkar förutsättningarna att leva på planeten.

Vad innebär de tre dimensionerna?

Hållbar utveckling uttrycker en riktning, en möjlig och önskvärd framtid, och brukar beskrivas i tre dimensioner av hållbarhet - ekologisk, social och ekonomisk - som alla måste samverka för att utvecklingen ska vara hållbar.

Vad är skillnaden mellan miljö och klimatfrågor?

Klimatet är de fysiska förhållandena runt omkring oss som temperatur, luftfuktighet, nederbörd och vind. Det beskriver de genomsnittliga förhållandena under flera år eller till och med sekel. Miljön är ett brett samlingsnamn för allt omkring oss, ett system bestående av berggrunden, luften och vattnet.