:

Vad är bra service exempel?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är bra service exempel?
  2. Vad är bra och dålig service hos en receptionist?
  3. Varför är det viktigt att ge bra service?
  4. Vad är bra service för mig?
  5. Vad tycker du är viktigt när du får service?

Vad är bra service exempel?

Bra service är bland annat att vara lyhörd för kundens behoiv, ha respekt för kunden och för företaget. Man ska ge ärliga och raka kundbesked samt snabba enkla svar. Anpassning utifrån önskemål, stötta med rådgivning, vägledning och att vara tillgänglig.

Vad är bra och dålig service hos en receptionist?

En bra receptionist måste ha väldigt god känsla för service. Även om du har en dålig dag är det viktigt att du kan koppla bort det och koppla på ett leende. Du kommer troligtvis träffa på människor som själva har en dålig dag och då behöver du kunna vara trevlig mot dem trots att du inte får samma bemötande.

Varför är det viktigt att ge bra service?

Att bli behandla med värdighet och att få det man betalar för är något som de flesta skulle hålla med om är viktigt. Grundprincipen med service är just detta. Man ska bli bra bemött, få svar på frågor och få den vård eller uppmärksamhet som krävs i situationen.

Vad är bra service för mig?

Du ska tydligt – på mötet – visa upp detta kundvärdet i ditt kunderbjudande, som du ger kunden. Visa att ditt erbjudande kommer att öka din kunds intäktsflöde. Det kommer att öka din kunds betalningsvilja.

Vad tycker du är viktigt när du får service?

Men förutom att vara trevlig mot kunder och erbjuda bra service finns det andra saker man kan göra för att utföra ett bra kundbemötande. Lyssna på kunden. Det är viktigt att bry sig om kunden och ta reda på deras behov. Var engagerad i ditt arbete.