:

Hur tolkar man en text?

Innehållsförteckning:

 1. Hur tolkar man en text?
 2. Vad är läs och Skrivstrategier?
 3. Hur man skriver en persona?
 4. Vad gör en text svår att förstå?
 5. Vad är en persona?
 6. Hur gör man en målgruppsanalys?
 7. Hur gör du när du inte förstår en fras?

Hur tolkar man en text?

analysera mellan raderna: Att tolka texten genom att dra slutsatser från de ledtrådar som ges och från sådant som man redan vet, samt genom att själv fylla i information som inte uttrycks explicit. analysera bortom raderna: Att tolka texten genom att ta hjälp av fantasi, tidigare kunskap och relevant erfarenhet.

Vad är läs och Skrivstrategier?

Vad gäller skrivstrategier, betonas att elever ska få undervisning om hur en text kommer till och förståelse för att den första texten alltid kan utvecklas och förbättras.

Hur man skriver en persona?

Vad ska en persona innehålla:

 1. Trovärdig beskrivning av en person, och inte bara en lista med vad målgruppen behöver av organisationen.
 2. Beskriva personens arbetssituation.
 3. Beskriv personens behov och förväntningar på webbplatsen och organisationen.

Vad gör en text svår att förstå?

Monica Äikäs tar upp några orsaker till att texter kan vara svåra att tolka för läsaren. Det händer ofta att innehåll och samband inte uttrycks explicit i texter utan att läsaren måste utnyttja sin kunskap om verkligheten för att förstå sammanhanget. Det handlar om att tolka, att ”läsa mellan raderna”.

Vad är en persona?

En persona är en fiktiv karaktär som beskriver behov, mål, attityder och beteendemönster för ett segment av din målgrupp. Det är ett verktyg som används för att ge en tydligare bild av vilka som besöker din webbplats eller använder dina tjänster, vad de förväntar sig få hjälp med eller hitta svar på.

Hur gör man en målgruppsanalys?

10 tips om målgruppsanalys

 1. Bestäm syftet. Klargör varför ni vill lära känna era målgrupper bättre. ...
 2. Ringa in målgrupper. Tänk igenom vilka olika målgrupper ni vill nå och prioritera bland dem. ...
 3. Välj analysmetod. ...
 4. Använd databaser. ...
 5. Formulera frågor. ...
 6. Skicka ut en enkät. ...
 7. Gör djupintervjuer. ...
 8. Genomför fokusgrupper.

Hur gör du när du inte förstår en fras?

Det finns flera olika sätt att utreda betydelsen:

 1. Att läsa om avsnittet och leta efter ledtrådar i texten.
 2. Att söka information i bilderna.
 3. Att läsa vidare och se om det kommer en förklaring.
 4. Att jämföra med andra ord, eller dela upp ordet om det är sammansatt.
 5. Att fråga någon eller slå upp ordet/uttrycket.