:

Vad kan man använda för att åldersbestämma när en växt eller djur levde?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan man använda för att åldersbestämma när en växt eller djur levde?
  2. Vad krävs för att kol 14 metoden ska fungera bra?
  3. Vad är det som gör att kol-14 sönderfaller?
  4. Vad är relativ ålder?
  5. Hur går datering med kol-14 metoden till?

Vad kan man använda för att åldersbestämma när en växt eller djur levde?

Genom forskning har man kunnat klarlägga under vilka tidsperioder vissa djur och växter levde. Arter som endast fanns under en viss tidsålder kan användas som referensmaterial, ledfossil, för att bestämma åldern på det sediment där de återfinns.

Vad krävs för att kol 14 metoden ska fungera bra?

Halten kol-14 minskar på grund av sin radioaktivitet. På så sätt kan man räkna ut åldern på gamla ben och annat som en gång varit levande. Att mäta med kol-14 fungerar bäst på prover som är högst 30 000 år gamla. Halveringstiden är 5730 år.

Vad är det som gör att kol-14 sönderfaller?

C nyproduceras ständigt på hög höjd i jordens atmosfär: När den kosmiska strålningen träffar på atmosfärens atomer frigörs neutroner genom spallation. När dessa neutroner träffar kväve-14-atomer på 9 000 till 10 000 meters höjd bildas 14C-atomer som förenar sig med syre och bildar atmosfärisk koldioxid (CO2).

Vad är relativ ålder?

Relativ ålder avser den ålderskillnad som uppstår mellan individer i samma åldersgrupp och konsekvenserna av detta benämns som relativa ålderseffekter (Musch & Grondin, 2001).

Hur går datering med kol-14 metoden till?

Kol-14-datering Människor och djur får i sig kol-14 genom att äta växter. När exempelvis en björn dör, tillförs inget nytt kol-14. Halten kol-14 minskar på grund av sin radioaktivitet. På så sätt kan man räkna ut åldern på gamla ben och annat som en gång varit levande.