:

Vad är viktigt att tänka på när man kommunicerar med barn?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är viktigt att tänka på när man kommunicerar med barn?
  2. Kan inte kommunicera med mitt barn?
  3. Hur uppmuntrar miljön till många olika sätt att kommunicera på?
  4. Hur kommunicerar pedagoger med varandra?
  5. Hur pratar man med små barn?

Vad är viktigt att tänka på när man kommunicerar med barn?

I kommunikation med barn är det viktigt att man som vuxen lyssnar och tolkar det barnet säger ur ett barns perspektiv. För att utveckla barnets förmåga att reflektera samt stimulera barnets språkutveckling bör den vuxne ställa frågor som kräver mer än ett ja eller nej som svar.

Kan inte kommunicera med mitt barn?

Om det pratar med dig och du inte lyssnar, eller om ditt barn konstant ber om din uppmärksamhet, är något fel. Om du inte lyssnar på barnet kan du inte förvänta dig att det ska lyssna på dig. Det första du bör göra är att förstärka kommunikationen och visa gott exempel.

Hur uppmuntrar miljön till många olika sätt att kommunicera på?

Även hur miljö och material kan påverka barns språkutveckling samt om estetiska uttrycksformer gynnar barns språkliga utveckling. Resultatet visade att en miljö som är utformad för att barn ska känna lugn och trygghet är av stor vikt för språkutvecklingen samtidigt som den är utmanande, intressant och utvecklande.

Hur kommunicerar pedagoger med varandra?

Pedagogerna har ungefär samma tänk och upplevelser av hur de ser att barnen kommunicerar med varandra i leken. I observationerna vi gör på barnen i deras lek ser vi att de kommunicerar med varandra genom att använda både kroppsspråk och verbalt språk.

Hur pratar man med små barn?

Utgå från barnens frågor. Därför är det viktigt att lyssna in barnens frågor, även frågor som inte uttalas. Istället kan frågorna uttryckas på annat sätt, till exempel genom lek. Mindre barn kan lätt identifiera sig med andra barn och kan bli rädda när de hör om hemskheter som har drabbat andra barn.