:

Vilken omvårdnad ges vid hjärtinfarkt?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken omvårdnad ges vid hjärtinfarkt?
  2. Vilken arm domnar vid hjärtinfarkt?
  3. Vad är hjärtsvikt omvårdnad?
  4. Vilken arm värker vid hjärtinfarkt?
  5. Vilken arm gör ont vid hjärtat?
  6. Vad händer i hjärtat vid Högerkammarsvikt?

Vilken omvårdnad ges vid hjärtinfarkt?

I eftervården och rehabiliteringen efter en hjärtinfarkt har sjuksköterskan en viktig uppgift i att utbilda, ge information och stöd samt i att samordna det multidisciplinära teamwork som bör finnas (Nolan, 1998). Den holistiska ansatsen är viktig för att förstå varje patient i dennes sammanhang.

Vilken arm domnar vid hjärtinfarkt?

Symptom vid hjärtinfarkt. Hjärtinfarkt kännetecknas i allmänhet av plötsliga bröstsmärtor som varar i mer än 15 minuter. Smärtan kan stråla ut i vänster arm, men ibland även i högerarmen eller högre upp i exempelvis skuldror och hals. Andfåddhet, illamående, svettningar och yrsel är också vanligt.

Vad är hjärtsvikt omvårdnad?

Omvårdnadsåtgärd. Viktigt att patienten förstår varför vätskerestriktion är viktigt när retinering av vätska sker i kroppen. Rekommendera minskat saltintag (salt binder vätska och ökar törst). Vatten och sura eller beska drycker som till exempel citron-, apelsinvatten släcker törst bättre än söta drycker.

Vilken arm värker vid hjärtinfarkt?

Huvudsymtomet för hjärtinfarkt, den sprängande smärtan mitt i bröstet, är densamma för kvinnor som för män. Ofta strålar smärtorna ut i vänster arm, men de kan även stråla ut i båda armarna, händerna, halsen, underkäken, magen och ryggen. Man kan uppleva plötsliga andningssvårigheter med eller utan smärta.

Vilken arm gör ont vid hjärtat?

Smärtan strålar ofta ut mot vänster axel och ut i vänster arm samt ibland även mot hals och käke. Den kramande bröstsmärtan upplevs som en slags trånghetskänsla och som att det är svårt att få luft. Inte sällan blir personen ifråga illamående och får en känsla av ångest. Trötthet är också vanligt.

Vad händer i hjärtat vid Högerkammarsvikt?

Vid högerkammarsvikt ses dilatation av höger kammare och nedsatt slagvolym. Då båda kamrarna är ömsesidigt beroende av varandra påverkas även vänster kammare [8].