:

Hur får man syrgas i hemmet?

Innehållsförteckning:

  1. Hur får man syrgas i hemmet?
  2. Vad väger en syrgastub?
  3. Hur länge lever man med syrgas?
  4. Vem får syrgas?
  5. När kan man få syrgas?

Hur får man syrgas i hemmet?

Har du fått syrgas förskriven på recept är det vanligt att du själv kontaktar ditt apotek och aktiverar receptet från läkaren. Apoteket beställer sedan syrgasen från Linde Healthcare, som levererar det hem till dig enligt överenskommelse.

Vad väger en syrgastub?

Flaskorna finns i två storlekar; 1,1 liter (vikt 2,5 kg) och 2 liter (vikt 3,8 kg), som du antingen kan dra i en väska/vagn eller bära i en ryggsäck.

Hur länge lever man med syrgas?

Kronisk syrebrist (hypoxemi) uppkommer i avancerade stadier av flera lungsjukdomar. Vanligaste orsaken i Sverige är kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). När lungsjukdom kompliceras av kronisk syrebrist försämras överlevnaden avsevärt och cirka 2/3 av dessa patienter dör inom 3 år.

Vem får syrgas?

Behandling med syrgas (oxygen) i hemmet ges vid svår kronisk lungsvikt. Den vanligaste orsaken till kronisk lungsvikt är kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), oftast orsakad av tobaksrökning. Andra orsaker är bland annat lungfibros (ärrbildning i lungorna) och sjukdomar i lungornas blodkärl.

När kan man få syrgas?

Behandling med syrgas (oxygen) i hemmet ges vid svår kronisk lungsvikt. Den vanligaste orsaken till kronisk lungsvikt är kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), oftast orsakad av tobaksrökning. Andra orsaker är bland annat lungfibros (ärrbildning i lungorna) och sjukdomar i lungornas blodkärl.