:

Var får man stamceller ifrån?

Innehållsförteckning:

  1. Var får man stamceller ifrån?
  2. Varifrån tas inducerade pluripotenta stamceller?
  3. Hur upptäcktes stamceller?
  4. Vad är stamceller från benmärg?
  5. Kan stamceller skilja sig från dotterceller?
  6. Vad är embryonala stamceller?

Var får man stamceller ifrån?

I dag tas stamceller i första hand från blodet men fortfarande används ibland benmärgen. Valet beror framför allt på vilken sjukdom patienten har, men också på transplantationsmetod. Stamcellerna doneras av en annan person, så kallad allogen transplantation.

Varifrån tas inducerade pluripotenta stamceller?

Pluripotenta stamceller kommer ursprungligen från det inre cellmassans celler (ICM) som finns inuti en blastocyst. Dessa stamceller kan bli vilka vävnader som helst i kroppen förutom moderkakan (lat. placenta).

Hur upptäcktes stamceller?

Under andra halvan av nittonhundratalet utvecklades teorierna. På 1960-talet upptäckte amerikanska forskare hur benmärgen hos möss förnyade sig själv. Tio år senare upptäcker man stamceller i mänskligt blod.

Vad är stamceller från benmärg?

I dag är det bara stamceller från benmärg som rutinmässigt används inom terapi (som behandling). De sätts in för att behandla olika blodsjukdomar, som leukemi, eller efter en hjärtinfarkt. Stamceller extraheras från benmärgen, renas och injiceras i hjärtats kranskärl.

Kan stamceller skilja sig från dotterceller?

Stamceller är inte differentierade, men kan differentiera och bilda specialiserade celltyper. Om stamceller delar sig kan dottercellerna bli antingen stamceller eller specialiserade celltyper, som muskelceller, nervceller, blodceller, skelettceller m.m.

Vad är embryonala stamceller?

Embryonala stamceller De så kallade embryonala stamcellerna kommer från några dagar gamla ägg som har blivit över vid provrörsbefruktning. De får bara användas om föräldrarna har gett sitt godkännande. Embryonala stamceller kan man få att växa i laboratoriet och skapa nya stamceller.