:

Hur hjälper man någon med CP?

Innehållsförteckning:

  1. Hur hjälper man någon med CP?
  2. Vilka hjälpmedel kan vara aktuella för en person med cerebral pares?
  3. Är CP en funktionsnedsättning?
  4. Vad finns det för specialpedagogiska hjälpmedel?
  5. Är CP-skada en utvecklingsstörning?

Hur hjälper man någon med CP?

Habiliteringscenter ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna med varaktig funktionsnedsättning, bland annat intellektuell funktionsnedsättning. Habiliteringens anhörigcenter har föräldra-barngrupper för små barn, 0-2 år, och en samtalsmottagning för anhöriga.

Vilka hjälpmedel kan vara aktuella för en person med cerebral pares?

På Abilia har vi en mängd olika hjälpmedel som kan underlätta vardagen för dig med CP-skada. Våra hjälpmedel kan exempelvis stötta dig med att kommunicera. Kan du skriva men inte prata kan du bli hjälpt av en text till talmaskin (Lightwriter), eller pekprata med symboler (PODD) och delta i sociala sammanhang.

Är CP en funktionsnedsättning?

Cerebral Pares (CP) är ett samlingsnamn för en funktionsnedsättning orsakad av skada på hjärnan. För att det ska kallas CP, ska skadan ha inträffat under graviditeten, i samband med förlossningen eller före två års ålder. CP innebär alltid en rörelsenedsättning.

Vad finns det för specialpedagogiska hjälpmedel?

Här är exempel på hjälpmedel som du kan använda i skolan: Personliga hjälpmedel, till exempel en rullstol eller anpassad utrustning för att styra en dator. Läromedel, till exempel talböcker. Utrustning, till exempel bord som är i rätt höjd för dig eller digital teknik med anpassade programvaror.

Är CP-skada en utvecklingsstörning?

Hjärnan påverkas En del som har CP har också en intellektuell funktionsnedsättning men de flesta har det inte. De som har det har oftast en lätt utvecklingsstörning. Risken att en person med CP har en svår utvecklingsstörning är störst vid den form av svår spastisk CP som påverkar armarna mer än benen.