:

Hur ser lerjord ut?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ser lerjord ut?
  2. Är lera sand?
  3. Vad har lerjord för pH-värde?
  4. Vad är lera egentligen?
  5. Vilken u-jord är bäst?

Hur ser lerjord ut?

Lerig jord bildar stora klumpar som ofta är fuktiga eller våta. Om det inte är torrt väder för då kan du istället få sprickor i ytan på din lerjord. Leran är ofta ljusgrå, blåaktigt grå eller brunaktig i färgen.

Är lera sand?

I motsats till lera släpper sand och grus lätt igenom vatten och torkar snabbt. De räknas som icke tjälfarliga jordarter.

Vad har lerjord för pH-värde?

Mål-pH för olika jordar

Mål-pH utifrån jordart och lerhalt i procent (%)
< 6mf/nmh/mmh6,2
6–12mr5,9
12–20mkt mr5,6
20–40minbl mullj5,3

Vad är lera egentligen?

Lera är en finkornig jordart där över 15 procent av vikten består av partiklar med en diameter på mindre än 0,002 mm. Partiklarna benämnes ler.

Vilken u-jord är bäst?

U-jord, urnjord är det bästa valet för odling i krukor, balkonglådor och amplar. Jorden har grov struktur för god dränering samt är kraftigt gödslad för rik blomning och tillväxt under hela säsongen. Hasselfors U-jord, där U står för urna, är en fantastisk jord att använda till odling i krukor, amplar och balkonglådor.