:

Vilket av följande mätdon kan användas vid indirekt mätning?

Innehållsförteckning:

  1. Vilket av följande mätdon kan användas vid indirekt mätning?
  2. Vad är viktigt när stockens längd ska Kontrollmätas?
  3. Hur mäter man planhet?
  4. Vad är direkt och indirekt mätning?
  5. När kommer signalen att ett träd slumpats ut för kontroll?
  6. Vad innebär Transitivt resonemang i relation till mätning?
  7. Vad är den troliga orsaken om spridningen i skördarens mätning är stor?

Vilket av följande mätdon kan användas vid indirekt mätning?

2.1.2 Indirekt mätning Exempel på mätdon är mätbyglar och hålindikatorer (Zilling 1973).

Vad är viktigt när stockens längd ska Kontrollmätas?

För en 480 cm provkropp innebär det i praktiken att den kan öka eller minska upp till 7 mm innan den behöver mätas om. En förutsättning för att kunna uppnå en noggrann automatisk längdmätning är att även kontrollmätningen har en hög noggrannhet.

Hur mäter man planhet?

Mätning av planhet/skevhet på rektangulära plan Först grovriktas laserstrålen in längs och tvärs mätobjektet. Därefter placeras detektorn på valda mätpunkter och värdena registreras. Efter mätningen sätts tre av punkterna till noll, då räknas övriga punkter om till det nya referensplan som bildas.

Vad är direkt och indirekt mätning?

I föregående händelse fick lillebror sin längd jämförd direkt med höjden på bordet, genom att försöka gå under det. Detta gjorde det möjligt för mamman att diskutera med sin dotter om en indirekt mätning där bordet kunde använ das som referensobjekt för att jämföra lillebrors nuvarande och tidigare längd.

När kommer signalen att ett träd slumpats ut för kontroll?

Observera att måttbandet och klaven ska vara felfria och kontrollerade (Sondell, 2002). Vid vederlagsmätning med skördare slumpas stammar ut som ska kontrollmätas. Föraren får då en signal om att trädet ska kontrollmätas då föraren godkänt 9 Page 16 kapstället för stock nummer två.

Vad innebär Transitivt resonemang i relation till mätning?

Att använda sig av ett tredje objekt för att jämföra två objekt med varandra kallas transitivt resonemang vilken innebär att jäm förelsen görs med ett oberoende objekt, ett refe rensobjekt, för att avgöra vilket som är störst av de två objekten (Kamii, 2006).

Vad är den troliga orsaken om spridningen i skördarens mätning är stor?

Om skördaren konsekvent mäter för högt eller för lågt finns det en systematisk avvikelse. Systematiska fel kan bero på brist på kalibrering eller förslitningar i utrustningen.