:

Vem bestämmer regler i trafiken?

Innehållsförteckning:

  1. Vem bestämmer regler i trafiken?
  2. Vad reglerar trafikförordningen?
  3. Vad säger grundregeln i TRF 2 kap 1?
  4. Vad krävs om det är nödvändigt att bryta mot trafikregler enligt 12 kapitlet i trafikförordningen?
  5. Vilken myndighet utformar lagar och regler?
  6. Vilken myndighet är det som ställer krav på arbetsmiljö vid vägarbeten?
  7. Vem tillverkar vägskyltar?

Vem bestämmer regler i trafiken?

De generella trafikreglerna finns i trafikförordningen (). Trafikverket och kommunerna meddelar föreskrifter om bland annat hastigheter och bärighetsklass. Dessutom finns lokala trafikföreskrifter som kommunerna och länsstyrelserna beslutar om. De flesta trafikföreskrifter finner du på www.stfs.se.

Vad reglerar trafikförordningen?

Trafikförordningen innehåller bestämmelser för trafik på väg och i terräng, samt ansvarsfördelningen mellan kommuner och statliga myndigheter (Länsstyrelserna, Trafikverket, Transportstyrelsen, Polisen ETC).

Vad säger grundregeln i TRF 2 kap 1?

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser för trafik på väg och i terräng. Bestämmelser om förbud mot körning i terräng i vissa fall finns i terrängkörningslagen () och terrängkörningsförordningen (1978:594).

Vad krävs om det är nödvändigt att bryta mot trafikregler enligt 12 kapitlet i trafikförordningen?

Och du ser till att göra vägen säker och framkomlig för dem. Att vara trafikant är att följa olika spelregler. De förhåller sig till dem, följer dem och bryter mot dem, både medvetet och omedvetet. De tar risker för egen del och de utsätter andra för risker.

Vilken myndighet utformar lagar och regler?

Transportstyrelsen utformar regler, kontrollerar hur reglerna efterlevs och är den myndighet som ger tillstånd (körkort och certifikat).

Vilken myndighet är det som ställer krav på arbetsmiljö vid vägarbeten?

Arbeten med att bygga och underhålla vägar och spår omfattas av Arbetsmiljöverkets regler om byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3. Det innebär att åtgärder som förebygger riskerna med passerande fordonstrafik ska beskrivas i en arbetsmiljöplan.

Vem tillverkar vägskyltar?

Saferoad levererar ett komplett utbud av väg- och trafikskyltar. Vi tillverkar bland annat varningsskyltar, förbudsmärken och gatunamnsskyltar. I vår katalog får du full översikt över vårt utbud av vägmärken. Vi tillverkar bland annat varningsskyltar, förbudsmärken och gatunamnsskyltar.