:

Vad kan man ta istället för penicillin?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan man ta istället för penicillin?
  2. Hur bli av med infektion?
  3. Vad händer om man inte tar antibiotika?
  4. Hur behandlas en bakterie med antibiotika?
  5. Hur behandlas infektioner med antibiotika?
  6. Vilken typ av antibiotika kan man välja mellan?
  7. Hur behandlar man bakterier och virus?

Vad kan man ta istället för penicillin?

Makrolider. Makrolider påverkar i stort sett samma bakterier som penicilliner men har också effekt mot infektioner orsakade av bakterien mykoplasma, till exempel lunginflammation. Ibland används makrolider istället för penicillin vid penicillinallergi.

Hur bli av med infektion?

Vid svåra infektioner har antibiotika en avgörande betydelse för tillfrisknandet. Om du får en infektion som orsakats av virus, har antibiotika ingen effekt. Det är inte alla bakterieinfektioner som behöver behandlas med antibiotika. Kroppen kan i många fall själv läka ut en lindrig bakterieinfektion på samma tid.

Vad händer om man inte tar antibiotika?

Det är inte bra att äta antibiotika i onödan. De nyttiga bakterier du bär på slås ut och kan ge plats åt resistenta bakterier att föröka sig, till exempel i tarmen. Att bära på resistenta bakterier är oftast inte farligt för en frisk person. De kan dock orsaka en infektion som är svår att behandla.

Hur behandlas en bakterie med antibiotika?

Resistenta bakterier behandlas med en typ av antibiotika som fortfarande har effekt, men i värsta fall kan en bakterie utveckla så stor resistens att det inte finns någon typ av antibiotika som har effekt på infektionen.

Hur behandlas infektioner med antibiotika?

Infektioner som orsakas av bakterier behandlas oftast med antibiotika. Behandling av virusinfektioner. Vanliga infektioner som influensa och förkylning går oftast över av sig själv. Infektioner som orsakas av virus kan inte behandlas med antibiotika, men ibland kan du behöva behandling med virushämmande läkemedel.

Vilken typ av antibiotika kan man välja mellan?

Om man har en infektion som beror på bakterier och behöver behandlas finns flera sorters olika antibiotika att välja mellan. Antibiotika fungerar genom att döda bakterierna eller hindra dem från att föröka sig. Det är viktigt att välja en typ av antibiotika som riktar sig direkt mot den typ av bakterier det gäller.

Hur behandlar man bakterier och virus?

Bakterier, en del svampar och inälvsparasiter har en struktur som gör att de ofta går att angripa me d antibiotika.På virus har däremot inte antibiotika någon effekt, men infektioner kan ibland behandlas med antivirala medel och förebyggas med vaccin. Lär dig mer om bakterier och virus här.