:

Vilka är projektets fyra faser?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka är projektets fyra faser?
 2. Vilka projektmodeller finns det?
 3. Hur väljer man projektmodell?
 4. I vilken ordning kommer faserna i ett projekt?
 5. Vilka nivåer i ett projekt beskrivs vanligtvis i en projektmodell?
 6. Vilka är projektets sju faser?
 7. Hur lång tid tar en förstudie?

Vilka är projektets fyra faser?

Projektfaser

 1. Förstudie. Förstudien genomförs vid behov och kan ses som ett eget projekt. ...
 2. Initiering. I förekommande fall redovisas resultatet av förstudien. ...
 3. Planering. Projektledaren tar fram projektplan som mer i detalj visar hur man ska uppnå projektets mål samt effektmålen för respektive verksamhet. ...
 4. Genomförande. ...
 5. Avslut.

Vilka projektmodeller finns det?

Här presenteras ett par olika projektmodeller exempelvis:

 • PROPS och XLPM.
 • PEJL.
 • PRINCE2.
 • PROJEKTiL. Projektilen.
 • Wenells modell.
 • Hallands modell. Vad är ett projekt? Faser och grindar. Grind 1 – 3. Grind 4 – 6. Dokumentation.
 • Project Base.
 • Kungsbackas modell.

Hur väljer man projektmodell?

Hur man väljer en projektmodell kan bero på projektledaren, verksamheten och projektets syfte. Projektmodeller är baserade på erfarenhet och kunskap och det är upp till projektledaren att försöka välja den bäst lämpade projektmodellen för sitt projekt.

I vilken ordning kommer faserna i ett projekt?

Ett projekt genomsyras av olika faser. Initialt handlar det kanske om goda idéer som man vill pröva. Om idén verkar realistisk går man vidare till en förstudie. Därefter görs en projektplanering, projektet startar och genomförs för att sedan avslutas.

Vilka nivåer i ett projekt beskrivs vanligtvis i en projektmodell?

Vad kallas faserna i den generella projektmodellen som beskrivs i boken? Förstudie - analysera förutsättningar och specificera uppdraget. Planering - producera planer för genomförandet. Genomförande - arbeta i projektet och införa resultatet.

Vilka är projektets sju faser?

Faser och grindar

 • Idé
 • Förstudie.
 • Projektutveckling.
 • Genomförande.
 • Avslut.

Hur lång tid tar en förstudie?

En förstudie med oss brukar oftast ta 1-3 månader.