:

Hur påverkar användningen raster Exponeringsvärden kV och MAS )?

Innehållsförteckning:

  1. Hur påverkar användningen raster Exponeringsvärden kV och MAS )?
  2. Vad är kV röntgen?
  3. Vilka parametrar påverkar bildtagningen?
  4. Vad är genomlysning röntgen?
  5. Vad är Rörström?
  6. Vad är Häleffekten?

Hur påverkar användningen raster Exponeringsvärden kV och MAS )?

Röntgenstrålar med annan riktning filtreras bort. Detta innebär att mängden sekundärstrålning på röntgenbilden minskas. Vid användning av raster måste exponeringsvärdena ökas och mängden sekundärstrålning till personalen ökar således vid användning av raster.

Vad är kV röntgen?

kV: spänning över röntgenröret regleras med kV. Det avgör röntgenbildens gråskala/kontrast. kV påverkar även svärtning, högre kV ger mer svärtning. Lägre kV har lägre energi och kallas lågenergetiska/mjuka strålar- absorberas lättare i material.

Vilka parametrar påverkar bildtagningen?

Det är alltså många faktorer som påverkar bildkontrasten. Några av dessa t. ex. rörspänning, filtrering, kontrastutjämningsfilter och patientkomprimering är direkt påverkbara vid bildtagningen.

Vad är genomlysning röntgen?

Genomlysning är en röntgenundersökning där man som regel använder kontrastmedel i mag-/tarmkanalen för att göra en bedömning med rörliga bilder. Eftersom man oftast inte fullständigt kan se tarmar eller inre organ med vanlig röntgen tillförs kontrastmedel för att kunna göra en bedömning.

Vad är Rörström?

milli-Ampere, mA = rörströmmen, bestämmer antalet elektroner som frigörs från katoden. Påverkar röntgen- strålningens intensitet.

Vad är Häleffekten?

Häleffekt beskriver strålningsprofilen. Röntgenbilden från olika mycket strålning beroende på vart i fältet man tittar. Strålningen dämpas undan på anodsidan. Häleffekten får man vid maxutbländning.