:

Hur många kombinationer på 5 bokstäver?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många kombinationer på 5 bokstäver?
  2. Hur många tal kan man skriva med fyra siffror?
  3. Hur många kombinationer på tre bokstäver och tre siffror?
  4. Hur många kombinationer på 3 färger?
  5. Hur räknar man ut hur många kombinationer det finns?
  6. Hur många permutationer?
  7. Hur många fyrsiffriga tal kan bildas med siffrorna 1 8 om alla siffror ska vara olika?
  8. Hur många sätt finns det att välja 3 personer från en grupp om 12 personer?
  9. Hur många nior finns det mellan 1 och 100?
  10. Hur många tresiffriga tal har siffran 0 i mitten?

Hur många kombinationer på 5 bokstäver?

Då är det fakultet 5! = 5*4*3*2* olika kombinationer.

Hur många tal kan man skriva med fyra siffror?

Detta är alltså antalet sätt som de tre första siffrorna i det 7-siffriga talet kan väljas på. De övriga 4 siffrorna kan väljas på 24 sätt oberoende av hur valet av de tre första siffrorna gjordes. Det sökta antalet är därför 6·24 = 96.

Hur många kombinationer på tre bokstäver och tre siffror?

Det nuvarande formatet med tre bokstäver och tre siffror ger cirka tolv miljoner kombinationer.

Hur många kombinationer på 3 färger?

Är sambandet att det kan vara tre färger i varje ruta och då kan detta multipliceras till att bli 3*3*3 = 27 olika kombinationer.

Hur räknar man ut hur många kombinationer det finns?

Antalet kombinationer med k element från en mängd bestående av n element betecknar vi C(n, k) eller (nk), där (nk) uttalas "n över k", och beräknas på följande sätt: C(n,k)=(nk)=P(n,k)k!

Hur många permutationer?

Antalet permutationer då vi väljer 7 element av 7 element är alltså 5040. P(7, 1) tolkar vi som antalet permutationer när vi väljer ett element av 7 element. Antalet permutationer då vi väljer ett element av 7 element är alltså 7. Antalet permutationer då vi väljer noll element av 7 element är 1.

Hur många fyrsiffriga tal kan bildas med siffrorna 1 8 om alla siffror ska vara olika?

Alla fyra platserna kan väljas på 10 olika sätt. På hur många sätt kan man välja en fyrsiffrig kod till det här hänglåset? Hur många fyrsiffriga tal kan bildas med siffrorna 18 om alla siffror ska vara olika? Det finns 8 olika siffror.

Hur många sätt finns det att välja 3 personer från en grupp om 12 personer?

Om A och B är med i kommiten så så finns det 14-2 = 12 personer kvar att välja mellan till de 3 resterande platserna. Ordningen spelar ingen roll här→ (123) = 220. Totalt 2 = 1012.

Hur många nior finns det mellan 1 och 100?

I den tionde delen av tabellen finns det 20 nior som tiotals- och entalssiffra, dessutom 100 nior som alla dessa tal börjar med. Sammanlagt är det 9 · 20 + 20 + 100 = 300 nior.

Hur många tresiffriga tal har siffran 0 i mitten?

Hur många tresiffriga tal har siffran 0 i mitten? Tresiffriga tal som börjar med 1 och har 0 i mitten är 10 stycken, lika många som det finns slutsiffror (alla tio siffror är möjliga som slutsiffror).