:

Vad är socialförsäkringsavgifter?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är socialförsäkringsavgifter?
  2. Vad är socialförsäkringsavgifter enligt EU förordningen mm?
  3. Vem ska betala arbetsgivaravgift?
  4. Vad är övriga utgifter?
  5. Vad är ett allmänt avdrag?
  6. Måste arbetsgivare betala arbetsgivaravgift?
  7. Vad ska arbetsgivaravgifterna finansiera?

Vad är socialförsäkringsavgifter?

Arbetsgivares socialförsäkringsavgifter är arbetsgivares sjukförsäkringssavgift, arbetslöshetsförsäkringsavgift, arbetspensionsavgift och olycksfallsförsäkringsavgift. Den försäkrades socialförsäkringsavgifter är sjukförsäkringsavgift, arbetslöshetsförsäkringsavgift och arbetspensionsavgift.

Vad är socialförsäkringsavgifter enligt EU förordningen mm?

Allmänt avdrag ska göras för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter om följande förutsättningar är uppfyllda: Intäkten ska tas upp till beskattning i Sverige. Avgifterna ska vara fastställda och slutlig debiterade. Avgifterna ska betalas i enlighet med nordiska konventionen eller EU-förordning.

Vem ska betala arbetsgivaravgift?

Arbetsgivaravgifter ska betalas av den som utger en avgiftspliktig ersättning, dvs. någon form av ersättning för arbete eller på grund av ett avtal om arbete. Det saknar helt betydelse för avgiftsplikten om betalningsmottagaren är anställd, uppdragstagare eller egenföretagare.

Vad är övriga utgifter?

Under inkomstslaget tjänst kan avdrag göras för ”övriga utgifter”. Exempel på utgifter som kan vara avdragsgilla som ”övriga utgifter” är arbetskläder, skyddsutrustning, i vissa fall fackböcker och tidningar, telefon, verktyg och kontorsutrustning samt mätnings- eller granskningsavgifter.

Vad är ett allmänt avdrag?

Allmänna avdrag är av skattemyndigheten godkända avdrag för vissa pensionsförsäkringspremier, periodiskt understöd och vissa sociala avgifter som deklarant redovisat i den årliga självdeklarationen. Det finns fem allmänna avdrag där det mest använda är pensionsavdraget.

Måste arbetsgivare betala arbetsgivaravgift?

När du betalar ut lön och ersättning så är du som arbetsgivare skyldig att redovisa och betala in arbetsgivaravgifter och avdragen skatt till Skatteverket. Detta redovisas i en arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket. Full arbetsgivaravgift är 31,42% av den bruttolön och förmånsvärden som du betalar ut.

Vad ska arbetsgivaravgifterna finansiera?

Utöver en arbetstagares lön betalar en arbetsgivare även lagstiftade arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgifterna består av flera olika avgifter som betalas in till staten och tillsammans ger det grundläggande sociala försäkringsskyddet i form av bland annat sjukvård, pensioner och social omsorg.