:

Vad kan man göra för att ändra styrkan på en elektromagnet?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan man göra för att ändra styrkan på en elektromagnet?
  2. Vad som påverkar styrkan hos magnetfältet hos en elektromagnet?
  3. Kan man skapa en magnet?
  4. Vad händer med magnetfältet om strömmen byter riktning?
  5. Vad är ett statiskt fält?

Vad kan man göra för att ändra styrkan på en elektromagnet?

För att öka elektromagnetens styrka kan antalet lindningsvarv ökas och/eller så kan strömstyrkan ökas. En ferromagnetisk kärna ger ett starkare magnetfält upp till det ferromagnetiska materialets mättnadsmagnetisering på ungefär 2 tesla.

Vad som påverkar styrkan hos magnetfältet hos en elektromagnet?

När tråden ansluts till en strömkälla bildas ett magnetfält och järnkärnan blir då magnetisk. När strömmen bryts upphör magnetismen. Styrkan på magneten beror på hur många varv spolen är lindad med, strömmens storlek och spolens form.

Kan man skapa en magnet?

Genom att råämnet, som ska bli en magnet, utsätts för ett mycket starkt magnetfält. Råämnet måste vara av ett material som går bra att magnetisera, till exempel finns ferrit-magneter som består av järnoxid och barium eller strontium.

Vad händer med magnetfältet om strömmen byter riktning?

Om man leder en elektrisk ström genom en rak tråd (ledare) så bildas det ett magnetfält runt ledaren som beskrivs som kraftlinjer. Dessa har en viss riktning (pilarna) och byter man strömriktningen så går kraftlinjerna åt andra hållet.

Vad är ett statiskt fält?

Ett statiskt fält varierar inte med tiden. Likström (DC) är elektrisk ström som endast rör sig i en riktning, som i ett batteri. I batteridrivna apparater rör sig strömmen från batteriet till apparaten och sedan tillbaka till batteriet. Detta skapar ett statiskt magnetiskt fält.