:

Hur kan man skydda sig mot ström?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan man skydda sig mot ström?
  2. Vilken resistans har en komponent som det är avbrott i?
  3. Vad är en öppen ledare?
  4. Vad händer med strömmen i en elektrisk krets om vi minskar resistansen?
  5. Vad menas med att en lampa är kortsluten?

Hur kan man skydda sig mot ström?

Om väldigt många elektriska apparater kopplas in i samma vägguttag, kanske med hjälp av ett grenuttag, kommer det att passera hög ström i ledningen till vägguttaget. Då finns det en risk att det blir så varmt att det börjar brinna på grund av motståndet i ledningen. För att förhindra detta använd: Proppar/säkringar.

Vilken resistans har en komponent som det är avbrott i?

Noll resistans kallas för en kortslutning och oändligt hög resistans kallas för ett avbrott eller öppen krets. Ett kretselement som uppvisar resistans mot strömmande elektroner kallas för ett motstånd eller resistor.

Vad är en öppen ledare?

Svar: Klipper man av en elektrisk ledare kan elektronerna inte längre ta sig till pluspolen och då säger man att strömkretsen är öppen.

Vad händer med strömmen i en elektrisk krets om vi minskar resistansen?

om du ändrar resistansen på ett motstånd kommer strömmen genom det att ändras och beroende på hur kretsen i övrigt ser ut kan spänningsfallet över motståndet ändras. Men om du bara har en ideal spänningskälla och ett motstånd i kretsen så ändras aldrig spänningen när resistansen ändras, bara strömmen.

Vad menas med att en lampa är kortsluten?

För att förstå och lyckas med en elektrisk krets måste man komma ihåg att strömmen helst tar den väg där resistansen är minst. Det är fallet när man kortsluter en lampa eller ett batteri. Vid en kortslutning blir strömstyrkan mycket hög och batteriet laddas snabbt ur.