:

Hur motverka gängkriminalitet?

Innehållsförteckning:

  1. Hur motverka gängkriminalitet?
  2. Måste riksdagen följa Lagrådet?
  3. Kan Lagrådet stoppa ett lagförslag?
  4. Vad är Lagrådets funktion i lagstiftningsprocessen?
  5. Vilka personer ingår i Lagrådet och vad är Lagrådets uppgift?
  6. Kan regeringen gå emot Lagrådet?

Hur motverka gängkriminalitet?

Verktyg i brottsbekämpningen

  1. Polisen får möjlighet att läsa krypterad kommunikation. ...
  2. Enklare att använda hemliga tvångsmedel i fråga om grov och organiserad brottslighet. ...
  3. Ge polisen bättre möjligheter till husrannsakan kopplat till skjutningar och gängmiljöer. ...
  4. Obligatorisk häktning för fler brott.

Måste riksdagen följa Lagrådet?

Regeringen kan emellertid avstå från att höra Lagrådet om den fråga som behandlas i ett lagförslag är sådan att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse eller om hörande av Lagrådet skulle fördröja lagstiftningsärendets behandling och detta skulle leda till avsevärda olägenheter.

Kan Lagrådet stoppa ett lagförslag?

Lagrådet skapades 1909 (kallades till en början även Konungens lagråd), tidigare sköttes dessa uppgifter av Högsta domstolen. Regeringen är inte skyldig att låta Lagrådet granska ett lagförslag, men måste, inför riksdagen, motivera ett beslut att avstå från granskning.

Vad är Lagrådets funktion i lagstiftningsprocessen?

Lagrådet spelar en viktig roll i Sveriges lagstiftningsarbete. Det har främst till uppgift att granska viktiga lagförslag innan regeringen lägger fram dem för riksdagen. Men även ett riksdagsutskott kan be Lagrådet yttra sig innan riksdagen tar slutlig ställning till en lag.

Vilka personer ingår i Lagrådet och vad är Lagrådets uppgift?

Lagrådet är en svensk myndighet med uppgift att granska viktiga lagförslag innan de behandlas av riksdagen. Medlemmarna består av domare eller, vid behov, tidigare domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.

Kan regeringen gå emot Lagrådet?

Regeringen kan emellertid avstå från att höra Lagrådet om den fråga som behandlas i ett lagförslag är sådan att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse eller om hörande av Lagrådet skulle fördröja lagstiftningsärendets behandling och detta skulle leda till avsevärda olägenheter.