:

Vad händer vid omorganisation?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer vid omorganisation?
 2. Vad innebär en organisationsförändring?
 3. Får arbetsgivaren berätta om Corona?
 4. Vad gäller vid Corona på arbetsplatsen?
 5. Vilka risker finns vid omorganisation?
 6. Vad ska man tänka på vid omorganisation?
 7. Vad säger smittskyddslagen om Corona?

Vad händer vid omorganisation?

Samma gäller för en omorganisation där arbetsgivaren menar att du kommer behöva bli omplacerad till en annan tjänst, samtidigt som den tjänst du har i dag finns kvar med oförändrat innehåll och ersätts av en annan person som i realiteten har samma eller till och med lägre kvalifikationer än du.

Vad innebär en organisationsförändring?

Organisationsförändring innebär att någonting i organisationen förändras och denna medför ofta något nytt. En förändring kan ske av olika skäl, det kan till exempel handla om ny teknik som innebär att organisationen måste hitta nya sätt att arbeta på.

Får arbetsgivaren berätta om Corona?

Om arbetsgivaren bedömer att det, på grund av exempelvis skyldigheter inom arbetsrätten, är absolut nödvändigt att avslöja vem som smittats ska den anställda i fråga informeras om detta i förväg. Arbetsgivaren bör också vidta åtgärder för att skydda den anställdas integritet.

Vad gäller vid Corona på arbetsplatsen?

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön I den rådande coronapandemin innebär arbetsgivarens ansvar, bland annat, att minska riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet samt att se till att det finns tillräckligt med skyddsutrustning och att den utrustning som används är säker.

Vilka risker finns vid omorganisation?

Arbetsgivaren ska alltid genomföra en konsekvens- eller riskbedömning inför en omorganisation. Bedömningen ska visa hur förändringen påverkar arbetsmiljön, och om den medför risker för ohälsa eller olycksfall i arbetet som behöver åtgärdas.

Vad ska man tänka på vid omorganisation?

Tydligt ledarskap viktigt vid omorganisationer

 1. 1) Så skapar ni tydlighet. Kommunicera varför ni gör det ni gör, hur det går till och vad det innebär konkret. ...
 2. 2) Att arbeta med delaktighet. ...
 3. 3) Se till att även du vågar ställa frågor – det gäller alla! ...
 4. 4) Små steg är bättre än stora kliv. ...
 5. 5) Planera för kommunikationen.

Vad säger smittskyddslagen om Corona?

Från 2022-04-01 är inte längre covid-19 klassificerad som allmänfarlig och samhällsfarlig enligt smittskyddslagen. Sjukdomen är fortsatt anmälningspliktig (i nuläget endast från laboratoriet), samt smittspårningspliktig inom slutenvård och omsorg.