:

Vad planterar man i en brant slänt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad planterar man i en brant slänt?
 2. När blommar Kaskadtimjan?
 3. Hur fixar man en slänt?
 4. Vad odla i slänt?
 5. När plantera liten Stefanandra?
 6. Hur Plantera i sluttning?
 7. Hur länge blommar Kaskadtimjan?

Vad planterar man i en brant slänt?

Normalt krävs 30 cm djup jordbädd för perenner, och minst 40 för buskar. Tunt jordlager finns det växter som klarar, men det är alltså plantering, etablering (dvs bevattning) som är svårt. Är det soligt funkar timjan, fetbladsväxter som sedum osv.

När blommar Kaskadtimjan?

Blomning: Juni-juli. Violetta/vita blommor i små huvuden. Växtsätt: Höjd 15 cm.

Hur fixar man en slänt?

Roberts viktigaste tips för plantering i slänt

 1. Välj växter som har ett brett växtsätt och som minst blir 50-60 cm höga.
 2. Blanda gärna perenner med vedartade växter.
 3. Rensa slänten noga från ogräs innan plantering.
 4. Använd rikligt med planteringsjord vid plantering.

Vad odla i slänt?

– Den absolut bästa växten för slänter är liten stefanandra, säger Robert. Växtsättet är bulligt och svävande plus att den enda beskärning som behövs är att kanterna klipps med häcksax om den skulle breda ut sig för mycket. Liten stefanandra är en favoritväxt för slänten.

När plantera liten Stefanandra?

Liten stefanandra är en bra växt att täcka in slänter med. Den täcker ca 1 m2 per planta, men kan även sättas lite tätare eller glesare om så önskas. Ca 20 plantor kan vara ett riktmärke. Det går utmärkt att plantera nu tidigt i september.

Hur Plantera i sluttning?

Roberts viktigaste tips för plantering i slänt

 1. Välj växter som har ett brett växtsätt och som minst blir 50-60 cm höga.
 2. Blanda gärna perenner med vedartade växter.
 3. Rensa slänten noga från ogräs innan plantering.
 4. Använd rikligt med planteringsjord vid plantering.

Hur länge blommar Kaskadtimjan?

Blomning: Juni-juli. Violetta/vita blommor i små huvuden.