:

Vad är Mentaliseringsteori?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Mentaliseringsteori?
  2. Vad menas med begreppet mentalisering?
  3. Finns empater?
  4. Vad är Kongruent markerad spegling?
  5. Är mentalisering en kognitiv förmåga?

Vad är Mentaliseringsteori?

Mentaliseringsteorin handlar i grunden om att vi alla är unika och upplever olika situationer på helt unika sätt.

Vad menas med begreppet mentalisering?

Fakta: Mentalisering När du mentaliserar ser du dig själv utifrån och andra inifrån. Mentalisering handlar i stora drag om förmågan att förstå såväl sina egna som andras tankar, önskningar, känslor och behov.

Finns empater?

Vi har egenskapen i olika grad och riktiga empater kan vara så inkännande att det kan bli överväldigande. En empat har en empatiförmåga långt över det som de flesta människor har och är ofta också känsliga och kärleksfulla. På många sätt liknar de här två karaktärsdragen varandra. Men det finns skillnader.

Vad är Kongruent markerad spegling?

Terapeuten ska sträva efter ”mental närhet” med patienten genom att använda ”markerad spegling”. Med det menas att visa både verbalt och icke-verbalt att han/hon förstått patientens känslotillstånd och att det är skilt från terapeutens eget.

Är mentalisering en kognitiv förmåga?

Till skillnad från traditionell kognitiv terapi, som huvudsakligen är inriktad på patientens egna tankar och känslor, syftar mentaliseringsbaserad terapi även till att utveckla patientens förmåga att uppleva och förstå andras tankar och känslor.