:

Vad är litterära Personbeskrivningar?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är litterära Personbeskrivningar?
  2. Hur dog Tengil?
  3. Vad heter Skorpan egentligen?
  4. Vad menas med tema och motiv?
  5. Vad är ett motiv exempel?

Vad är litterära Personbeskrivningar?

De litterära personerna presenteras genom utseende, beteende, tankar osv. och genom att dra slutsatser genom informationen som presenterats skaffar sig läsaren en bild av personen/karaktären.

Hur dog Tengil?

Med sitt horn kan Tengil styra över Katla. Men Jonatan tar fart med hästen och kastar sig över Tengil och tar hornet. Katlas eld dödar Tengil.

Vad heter Skorpan egentligen?

Nioårige Karl Lejon kallas Skorpan eftersom hans storebror Jonatan tycker om skorpor. Karl har tuberkulos och har fått veta att han skall dö. Hans avgudade storebror, trettonårige Jonatan, lugnar honom och berättar om livet efter döden.

Vad menas med tema och motiv?

Ett tema är mera grundläggande och övergripande än ett motiv; det är verkets idé. Ett tema kan uttryckas genom olika motiv. Till exempel skulle temat ”livet är oförutsägbart” kunna uttryckas genom motivet ”den långa ofrivilliga farliga resan” eller något annat motiv som visar att personer inte råder över sitt öde.

Vad är ett motiv exempel?

Motiv - en berättelse kan ha flera motiv. Exempelmotiv kan vara förbjuden kärlek, rädslan för att misslyckas, relationen mellan barn och vuxna eller hjälten som räddar flickan.