:

Hur kan man bli av med droger?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan man bli av med droger?
 2. Kan man bli frisk från missbruk?
 3. Hur hjälper man bäst en missbrukare?
 4. Har psykologer tystnadsplikt?
 5. Hur vet man om någon är påverkad av droger?

Hur kan man bli av med droger?

Vilken hjälp kan du få?

 1. Du kan få prata med någon som jobbar med att hjälpa unga att sluta med alkohol eller droger. ...
 2. Du kan få hjälp att prata med din familj eller andra personer som är viktiga för dig. ...
 3. Du kan få vård på sjukhus eller bo på ett behandlingshem en tid om du behöver.

Kan man bli frisk från missbruk?

Forskning om beroende I dag är det oklart om hjärnan kan återhämta sig helt från en beroendesjukdom. Genom forskning vet man att chansen till ett drog/alkohol-fritt liv ökar om man kan hålla sig drogfri/nykter i 5-7 år.

Hur hjälper man bäst en missbrukare?

8 råd för anhöriga till alkoholister och missbrukare

 1. Lär dig så mycket du kan om beroende. ...
 2. Skuld och skam är ingen hjälp på vägen. ...
 3. Våga be om hjälp – det finns stöd att få ...
 4. Prata av dig – dela med dig av dina känslor. ...
 5. Rör på dig regelbundet – minska stressrelaterad ohälsa. ...
 6. Fortsätt göra det som gör dig lycklig.

Har psykologer tystnadsplikt?

Enligt Socialtjänstlagen är psykologer skyldiga att anmäla till socialnämnden när man får kännedom eller misstänker att ett barn far illa. Den skyldigheten tar över sekretessen och patienten/vårdnadshavaren behöver inte upplysas i förväg eller ge samtycke till att uppgifter lämnas ut.

Hur vet man om någon är påverkad av droger?

Om personen i fråga kan skifta mellan att vara glad och nedstämd, samt uttrycka grundlös ilska kan detta vara ett tecken på missbruk. Humörsvängningar är nämligen ett utav de tydligaste tecken på missbruk och något som är vanligt oavsett om det gäller ett spel-, narkotika- eller alkoholmissbruk.