:

Vad som ingår i begreppet arbetsmiljö och vilka faktorer som påverkar den?

Innehållsförteckning:

  1. Vad som ingår i begreppet arbetsmiljö och vilka faktorer som påverkar den?
  2. Hur kan man förbättra psykosocial arbetsmiljö?
  3. Vilken av dina värderingar är viktigast för dig på jobbet och varför?
  4. Vad ingår i arbetsmiljö vilka olika delar?
  5. Vad betyder våra värderingar för dig i ditt arbete?

Vad som ingår i begreppet arbetsmiljö och vilka faktorer som påverkar den?

Arbetsmiljö är allt som påverkar människor på jobbet. Människan påverkas av både fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljöfaktorer. Det handlar om allt från ventilation, ljud, kemikalier och maskiner till ledarskap, organisation, arbetsinnehåll, stress och möjlighet till återhämtning.

Hur kan man förbättra psykosocial arbetsmiljö?

Tips för en bra organisation och social arbetsmiljö

  1. Hälsa på dina kollegor. ...
  2. Fokusera på hur företaget bidrar till samhället. ...
  3. Få in alla i ett större sammanhang. ...
  4. Ge regelbunden feedback på arbetsplatsen. ...
  5. Var noga med information för att minska stress.

Vilken av dina värderingar är viktigast för dig på jobbet och varför?

Detta enligt årets upplaga av Sverigestudien, där ett Sverige i miniatyr har fått välja ut de värdeord som de anser präglar dagens samhälle. Listan över önskade värderingar på arbetsplatsen toppas istället av anställdas hälsa, humor/glädje och erkännande av anställda.

Vad ingår i arbetsmiljö vilka olika delar?

WHO har tagit fram en definition av arbetsmiljö som lyder: "Arbetsmiljö en sammanfattande benämning på biologiska, medicinska, fysiologiska, psykologiska, sociala och tekniska faktorer som i arbetssituationen eller i arbetsplatsens omgivning påverkar individen."

Vad betyder våra värderingar för dig i ditt arbete?

Värderingar fungerar som en slags inbyggd kompass som avgör hur du väljer, vad du tycker att är viktigt och värdefullt, rätt eller fel och vad du uppskattar i livet. De påverkar dina val, dina attityder och ditt beteende, ofta omedvetet.