:

Hur förenklar man uttryck åk 9?

Innehållsförteckning:

  1. Hur förenklar man uttryck åk 9?
  2. Hur förlänger jag bråk?
  3. Hur gör man om procent till bråk?
  4. Vad är 70 i bråkform?
  5. Hur gör man Division med bråk?

Hur förenklar man uttryck åk 9?

Addera och subtrahera parenteser Räknereglerna ovan kan vi tolka som att när vi adderar en parentes kan vi ta bort parentesen direkt. där a, b och c är tal. Dessa räkneregler kan vi tolka som att när vi subtraherar en parentes kan vi ta bort parentesen om vi samtidigt byter tecken på varje term inom parentesen.

Hur förlänger jag bråk?

Om man har ett bråktal och vill ha ett större tal i täljaren eller nämnaren, då kan man förlänga bråket. Det gör man genom att multiplicera såväl täljaren som nämnaren med samma tal.

Hur gör man om procent till bråk?

Alla tal i procentform kan skrivas om i bråkform som delar av hundra. Se vänstra kolumnen. Det betyder alltså att vi kan ta reda på en procent av något genom att dividera med 100, eftersom procent betyder hundradel.

Vad är 70 i bråkform?

Hur man gör om ett decimaltal till procenttal

0,32 = 32 %0,07 = 7 %0,7 = 70 %
0,025 = 2,5 %1, %2, %

Hur gör man Division med bråk?

Division av bråktal Att dividera med ett bråktal är då samma sak som att multiplicera med detta bråktals inverterade tal. Du tar alltså bråket i nämnaren och byter plats på dess täljare och nämnare, och multiplicerar med det.