:

Hur flytta jag ett dokument i SharePoint?

Innehållsförteckning:

 1. Hur flytta jag ett dokument i SharePoint?
 2. Hur skapar jag en mapp i SharePoint?
 3. Hur flyttar man en mapp i Teams?
 4. Hur gör jag en ny mapp på iPhone?
 5. Hur gör man mappar på Samsung Galaxy?
 6. Hur sparar man ett dokument från teams?

Hur flytta jag ett dokument i SharePoint?

Flytta filer och mappar mellan OneDrive och SharePoint

 1. Markera de filer eller mappar som du vill flytta och välj sedan Flytta till. ...
 2. Under Välj destinationväljer du den plats du vill flytta till. ...
 3. Välj den plats dit du vill flytta objekten och välj sedan Flytta hit för att börja flytta objekten.

Hur skapar jag en mapp i SharePoint?

Skapa en mapp i SharePoint

 1. Gå till SharePoint och där du vill skapa en ny mapp öppnar du SharePoint dokumentbiblioteket.
 2. På menyraden väljer du + Nytt och sedan Mapp. ...
 3. I dialogrutan Mapp anger du ett mappnamn i rutan Mappnamn och väljer sedan Skapa.

Hur flyttar man en mapp i Teams?

Använd Teams på skrivbordet eller på webben för att snabbt flytta eller kopiera filer.

 1. Gå till fliken Filer i en kanal. ...
 2. Välj Fler alternativ. ...
 3. I dialogrutan som öppnas går du till den mapp du vill flytta eller kopiera filen/arna till och väljer flytta eller kopiera.

Hur gör jag en ny mapp på iPhone?

Ordna appar i mappar på iPhone

 1. Håll på bakgrunden på hemskärmen tills apparna börjar vicka.
 2. Dra en app till en annan app för att skapa en mapp.
 3. Dra andra appar till mappen. Mappen kan innehålla flera sidor med appar.
 4. Om du vill ändra namnet på mappen håller du på den. ...
 5. När du är klar trycker du på Klar.

Hur gör man mappar på Samsung Galaxy?

Skapa mappar och samla liknande appar för att snabbt komma åt och starta dem. 1 På startskärmen eller appskärmen trycker du på och håller ner en app och drar den över en annan app. 2 Släpp appen när en mappram visas runt apparna. En ny mapp som innehåller de valda apparna skapas.

Hur sparar man ett dokument från teams?

Filer som skickas i en chatt, oavsett om det är en eller flera personer man chattar med så sparas dessa filer i den skickande personens OneDrive for Business. Mappen heter “Microsoft Teams chattfiler” och du hittar den i rooten på din OneDrive.