:

Vad stod Karl Marx för?

Innehållsförteckning:

  1. Vad stod Karl Marx för?
  2. Vilken var Marx metafysiska ståndpunkt?
  3. Vad är Klasskonflikt?
  4. Vad är marxistisk teori?
  5. Vad menas med historiematerialism?
  6. Vad innebär marxistisk ekonomi?

Vad stod Karl Marx för?

Karl Marx var en filosof som under andra halvan av 1800-talet gjorde en serie analyser av kapitalismen som än i dag är överlägsna det mesta annat vad gäller ekonomiska och politiska undersökningar.

Vilken var Marx metafysiska ståndpunkt?

Så har till exempel Franz Mehring mer än en gång kort och gott karakteriserat sin egen, ortodoxa marxistiska ståndpunkt till frågan om filosofin genom att bekänna sig till det "avkall på alla filosofiska griller" som "för mästarna (Marx och Engels) utgjorde förutsättningen för deras odödliga prestationer".

Vad är Klasskonflikt?

Huruvida Marx ansåg att produktivkrafter (och/eller klasskonflikt) determinerar överbyggnaden, eller om han menade att det sker en form av ömsesidig påverkan mellan bas och överbyggnad, är ett omdebatterat ämne inom marxismen.

Vad är marxistisk teori?

Marx menar att det enda som existerar är den materiella världen, och att idéer utgör en "reflektion" av den materiella/verkliga världen. Historien utgörs enligt Marx av att "produktivkrafterna" utvecklas mot människans "frigörelse".

Vad menas med historiematerialism?

Begreppet "historiematerialism" användes inte av Marx själv; istället talade han om en "materialistisk syn på historien". Marx menar att det enda som existerar är den materiella världen, och att idéer utgör en reflektion av den materiella/verkliga världen.

Vad innebär marxistisk ekonomi?

Marxistisk ekonomi är ett sätt att analysera den kapitalistiska ekonomin genom ett "helhetsperspektiv". Det börjar med att sätta in det i sitt verkliga historiska sammanhang (snarare än att hitta på abstrakta idealiseringar av kapitalismen för att försöka berättiga det, som den borgerliga ekonomin gör).