:

Hur språket kan variera beroende på vem man pratar med?

Innehållsförteckning:

 1. Hur språket kan variera beroende på vem man pratar med?
 2. Hur ser vi på olika sätt att tala?
 3. Vad betyder språklig variation för dig?
 4. Finns det andra språk som borde vara nationella minoritetsspråk?
 5. Vilka fördelar finns det med att språket har variationer?
 6. Varför varierar vi vårt språk?

Hur språket kan variera beroende på vem man pratar med?

Hur du väljer att använda ditt språk påverkas av många olika saker; bland annat av var du är uppväxt, din sociala ställning och din ålder. Du använder säkert inte heller samma sorts språk i alla sammanhang. Hur du vill att andra ska uppfatta dig påverkar inte bara hur du beter dig, men också hur du använder ditt språk.

Hur ser vi på olika sätt att tala?

Hur man kan anpassa sitt sätt att uttrycka sig på i samspelet

 • lugn.
 • ydligt och enkelt språk.
 • korta meningar, en sak i taget.
 • att upprepa budskapet vid behov.
 • att använda sig av partens uttryckssätt.
 • att ändra tonfall enligt budskapets sak- och känsloinnehåll.
 • att konkretisera begrepp.

Vad betyder språklig variation för dig?

Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

Finns det andra språk som borde vara nationella minoritetsspråk?

Förutom svenska har vi de nationella minoritetsspråken, det svenska teckenspråket och många invandrarspråk. Dessutom används mycket engelska i olika sammanhang. Det behövs en lag som reglerar språkens ställning i samhället, och som vägleder myndigheterna.

Vilka fördelar finns det med att språket har variationer?

Språket kan alltså bland annat fungera som identitetsmarkör, och med hjälp av bland annat olika former av språklig variation kan vi visa vår gemenskap och grupptillhörighet. Med språkets hjälp kan vi visa samhörighet med varandra eller ta avstånd.

Varför varierar vi vårt språk?

Språket varierar utifrån vem vi är (varifrån vi kommer, vår sociala bakgrund, vår ålder, etcetera) och utifrån hur vi uppfattar situationen (formell/informell, tal/skrift, med mera), och vi orienterar oss på olika sätt gentemot detta.