:

Vad innebär det att vara Godman?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär det att vara Godman?
  2. Kan en förvaltare tvinga någon att flytta?
  3. Vad kan en Godman hjälpa till med?
  4. Hur förordnas en god man?
  5. Hur kan man bli av med en förvaltare?
  6. Hur länge är en person satt under förvaltarskap?

Vad innebär det att vara Godman?

En god man eller en förvaltare hanterar ekonomiska och juridiska ärenden åt en medmänniska som inte klarar av att göra det själv. Sedan har anhöriga fått en större behörighet att utan fullmakt sköta frågor som rör den dagliga livsföringen. Godmanskap ska endast anordnas om det inte finns enklare åtgärder.

Kan en förvaltare tvinga någon att flytta?

När någon har förvaltare innebär det att förvaltaren kan ansöka om hjälp, stöd och insatser mot din vilja, t ex om särskilt boende. Men förvaltaren kan inte tvinga dig att flytta mot din vilja.

Vad kan en Godman hjälpa till med?

En god man eller förvaltare har i uppdrag att ta tillvara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. Det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar.

Hur förordnas en god man?

För att en god man ska kunna förordnas för någon krävs att denne själv samtycker, eller själv ansöker om att få en god man. Om personen inte kan uttrycka sin mening krävs ett läkarintyg som visar att han eller hon inte kan uttrycka sin åsikt.

Hur kan man bli av med en förvaltare?

Om du inte längre vill ha någon förvaltare, kan du antingen prata med överförmyndaren i din kommun eller skriva direkt till tingsrätten. Det finns ingen särskild blankett på tingsrätten om detta, utan det räcker att du: skriver att du inte längre vill ha förvaltare. anger ditt namn och personnummer.

Hur länge är en person satt under förvaltarskap?

Om huvudmannen avlider upphör godmanskapet eller förvaltarskapet omedelbart. Det innebär att du som god man eller förvaltare inte längre kan utföra några rättshandlingar för din tidigare huvudman, som exempelvis betala räkningar eller ta ut pengar för arvode.