:

Hur länge har det funnits träd på jorden?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge har det funnits träd på jorden?
  2. Hur växer träd årsringar?
  3. När kom de första träden?
  4. Hur bildas årsringar och av vad?
  5. Hur bildas kärnved?
  6. Vart i världen växer tall?

Hur länge har det funnits träd på jorden?

Bland svenska trädslag kan eken bli max 5-600 år och den äldsta levande trädstammen i Sverige anses vara från Hornslandet, Hälsingland, en kraftig tall på 750-800 år. Före istiden, dvs för mer än 100 000 år sedan, fanns det en mycket rikare flora av träd på våra breddgrader.

Hur växer träd årsringar?

All tillväxt sker i kambium, tillväxtskiktet mellan bark och ved (xylem) vilket innebär att den yttersta årsringen är den yngsta. I ett tvärsnitt av stammen kan man räkna antalet ringar och på så vis få veta antalet år som trädet vuxit vid den nivå där snittet gjorts.

När kom de första träden?

Som du ser är nu levande lummerväxter låga krypande växter, men det var annorlunda för drygt 300 miljoner år sedan. Då fanns det skogar med gigantiska lummerträd som kunde bli 35 meter höga. De äldsta fossila spåren av lummerväxter är från tidsperioden silur, för ca 425 miljoner år sedan.

Hur bildas årsringar och av vad?

– Barrträden bildar under våren en lätt, ljus ved och fortsätter med detta så länge det är rätt förutsättningar i temperatur och nederbörd. När växtprocessen avtar under sommaren bildas ett lager tätare ved, som antar en mörkare nyans. Den ljusa vårveden och den mörka sommarveden utgör en mycket tydlig årsring.

Hur bildas kärnved?

Kärnved eller kärnvirke är den inre delen av en trädstam, och består av celler vars förmåga att transportera vatten på olika sätt hämmats. Splintved ombildas till kärnved antingen genom att trakeiderna fyllts med harts eller andra extraktivämnen (barrträd) och dels genom tyllbildning (bandkärliga lövträd).

Vart i världen växer tall?

Tall (Pinus sylvestris) Tallen klarar ett liv på mager, torr mark liksom på fuktig och mager myrmark, där den är det vanligaste trädslaget. I torra områden hittar tallen vatten djupt i marken med de långa rötterna. Tallen blir över 35 meter hög och mer än 650 år gammal.