:

Hur snabbt kan man kasta en boll?

Innehållsförteckning:

  1. Hur snabbt kan man kasta en boll?
  2. Hur långt kan man kasta en golfboll?
  3. Vilka krafter verkar på en boll i luften?
  4. När man kastar en sten rakt upp i luften så kommer den alltid ner vad beror det på?
  5. Vad är Kastvidd?
  6. Vilken vinkel ger längst kast?
  7. Hur högt kommer bollen?
  8. Vilken bana följer ett föremål som kastas?

Hur snabbt kan man kasta en boll?

I sporten baseball finns ett kast som kallas för Fastball. Hastighetsrekordet för ett sådant kast är 169 km/h (105 mph). I det här klippet får vi reda på varför det är omöjligt att komma upp i 177 km/h (110 mph).

Hur långt kan man kasta en golfboll?

Svar: Golfslaget är 57 meter långt. I exemplet nedan tittar vi på vad som händer när något landar på en annan nivå än där utgångshastigheten var.

Vilka krafter verkar på en boll i luften?

När man kastar en boll beror accelerationen på dess massa. Om bollens massa halveras blir accelerationen dubbelt så stor. Ju snabbare bollen går desto större är luftmotståndet (friktionen mellan bollen och luften) vilket minskar hastigheten.

När man kastar en sten rakt upp i luften så kommer den alltid ner vad beror det på?

Om du kastar något rakt upp i luften så innebär detta att föremålets hastighet kämpar mot gravitationen. Hastigheten minskar alltså med tyngdaccelerationen * tid.

Vad är Kastvidd?

Kastvidd: R=xmax fås ur läget i x-led vid tiden t=2ts. R=xmax=v0⋅cosα⋅2tsTiden t=2ts=v0⋅cosα⋅2(v0sinαg)Stoppa in uttrycket för ts=v20sin2αgAlgebra, Klart! Även kastparabelns ekvation kan man härleda genom att lösa ut t ur lägesformeln för x och stoppa in detta i lägesformeln för y.

Vilken vinkel ger längst kast?

Den största kastvidden erhålls vid 45° utgångsvinkel i ett lufttomt rum, men vid en mindre vinkel i luft. För gevär nås den längsta skottvidden vid ca 35°.

Hur högt kommer bollen?

Re: [FY 1/A] Rörelse - kasta boll d) 17m/s är utgångshastigheten, vi vill ha v=0m/s. Vi vet att gravitationen är -9,82m/s² alltså för varje sekund minskar hastigheten med 10m/s. för att få 17m/s till 0m/s tar vi 1,7s. Alltså är den högst vid 1,7s.

Vilken bana följer ett föremål som kastas?

En kastparabel är den bana som ett föremål som kastas beskriver då föremålet endast påverkas av tyngdaccelerationen i ett gravitationsfält och där hastigheten i horisontalled är större än noll.