:

Hur påverkas de olika sektorerna i det ekonomiska kretsloppet av en lågkonjunktur?

Innehållsförteckning:

  1. Hur påverkas de olika sektorerna i det ekonomiska kretsloppet av en lågkonjunktur?
  2. Hur påverkas bankerna under en lågkonjunktur?
  3. Vad är en lågkonjunktur?
  4. Kan inflation leda till lågkonjunktur?
  5. Vad är högkonjunktur?

Hur påverkas de olika sektorerna i det ekonomiska kretsloppet av en lågkonjunktur?

Lågkonjunktur. När priserna stiger minskar efterfrågan eftersom lönerna inte ökar i samma takt som priserna. Köpkraften i samhället blir därmed svagare. Det leder till att företagen inte kan producera lika mycket, vilket i sin tur leder till nedskärningar.

Hur påverkas bankerna under en lågkonjunktur?

Även andra orsaker gör att bankernas lönsamhet sjunker i lågkonjunktur, och leder till att det egna kapitalet inte ökar i den takt som är önskvärd för att kunna hålla god kapitaltäckningsgrad. Bankerna får då behov av att öka sina nettomarginaler för att stärka det egna kapitalet.

Vad är en lågkonjunktur?

Vad är en lågkonjunktur? När efterfrågan på varor och tjänster är lägre än vad som kan produceras uppstår en lågkonjunktur. Då företagen inte får in tillräckligt med ordrar kan de inte sysselsätta sina anställda och arbetslösheten ökar.

Kan inflation leda till lågkonjunktur?

Hög inflation kan leda till lågkonjunktur då det gör så att varken företag eller privatpersoner har råd att konsumera. Inflation är när penningvärdet minskar för att den generella prisnivån på varor och tjänster höjs.

Vad är högkonjunktur?

Högkonjunktur råder när den ekonomiska aktiviteten i ett land är hög, och när aktiviteten minskar uppstår en lågkonjunktur. Tillståndet påverkas av flera faktorer, såsom arbetslöshet, tillväxt och inflation. I varje ekonomi förekommer perioder av högre och lägre ekonomisk aktivitet.