:

Hur fungerar en fläktmotor?

Innehållsförteckning:

  1. Hur fungerar en fläktmotor?
  2. Vad kostar en fläktmotor?
  3. Hur mycket kostar det att byta Kupefläkt?
  4. Hur länge håller en fläktmotor?
  5. Vad är en EC fläkt?

Hur fungerar en fläktmotor?

Fläkten består oftast av en motor som roterar ett antal vingliknande blad. Vid rotation av bladen uppstår ett undertryck på ena sidan och motsvarande övertryck på den andra sidan, varpå gasblandningen sätts i rörelse. Enklare fläktkonstruktioner används ofta för kylning, till exempel i datorer.

Vad kostar en fläktmotor?

Kostnadsförslag två inbegriper även den elektriska motorn som driver fläkten, fläktmotorn. Att fläktmotorn är defekt är inget som upptäcks innan demontering. 4500:- för en fläktmotor lät väldigt dyrt.

Hur mycket kostar det att byta Kupefläkt?

En fläkt från skroten går på ca 2000 kr och verktyget på $130 från ebay, enligt videon. 3k för bytet är antagligen en bråkdel av verkstadspriset eftersom bara fläkten kostar ca 3000 kr om man köper den ny.

Hur länge håller en fläktmotor?

Drifttiden är 8760 timmar per år, förväntad livslängd på fläkten är 20 år, och energipriset är satt till 1,25 kr/kWh.

Vad är en EC fläkt?

EC fläktar är energisnålare och tystare Det finns två vanliga typer av fläktmotorer: AC (Alternating Current = växelström) och EC (Electronically Commutaded = elektroniskt kommuterad likström). EC-motorn är snålare och tystare än den konventionella AC-motorn. AC-motorn drivs av växelström. EC-motorn drivs av likström.